2008-12-09

Lärarutbildningen

Jag och Lasse Stjernkvist var med på ett utbildningspass för lärarutbildningen för ett par månader sedan i kursen Leva i världen. Nu är det dags igen, samma kurs men nya studenter. Jag pratade senast en del om framtidens lärare bland annat utifrån hur jag trodde lärarutbildningen skulle förändras. Nu har utredningen kommit och vi vet bättre vad som kommer att hända. Det stämde till stora delar överens med vad jag sa då, vilket ju känns skönt.

Framförallt höjs kraven för att komma in på utbildningen. Det är inte svårt idag och har blivit en utbildning som en del väljer för att de inte kom in någon annanstans. Så kan vi naturligtvis inte ha det.

Det kommer också bli tydligare fokus på olika åldrar. Lågstadielärare ska bli experter på att lära barnen läsa, skriva och räkna. Högstadielärarna ska bli duktigare på sina ämnen. Till exempel.

Inga kommentarer: