2008-12-29

Årets bästa insändare?

Den ligger någonstans i toppen i alla fall. Christian Widlund, ersättare för centerpartiet i kommunfullmäktige skrev följande i lördags, jag kopierar hela för den är så klockren:

Är ni nöjda nu?

Nu när konsumtionen i samhället minskar och BNP-tillväxten avtar jublar väl alla miljöpartister och vänsterpartister som så hårt kämpar för att minska konsumtionen i samhället. Hoppas bara att ni har en bra plan för att ta hand om alla som blir arbetslösa nu när fabrikerna står stilla och företagens orderingångar helt stannar av.

Detta, det vi ser omkring oss, är precis vad som sker när konsumtion och tillväxt minskar. Det kanske låter romantiskt på något sätt, men detta är verkligheten. Människor förlorar sina jobb och får gå från hem och hus. Och hur många tror att dessa människor har råd att köpa ekologiskt, miljöbil eller ens orkar bry sig om miljön. Detta är miljöpartiets vision. Den är inte det minsta grön, bara svart.

3 kommentarer:

Niklas Grebäck sa...

Ja, är man oförmögen att tänka två tankar samtidigt så är det ju klockrent. Mp vill minska konsumtionen i samhället, tänker Widlund. Av detta drar han den begåvade slutsatsen att ALLT som minskar konsumtion gör miljöpartister glada och nöjda. I det beskrivna fallet att människor blir arbetslösa och "får gå från hem och hus". En annan sak som gör de gröna glada och nöjda, om man utgår från Widlunds tankevärld som den presenteras här, är att människor dödas, fabriker brinner upp och att fraktfartyg med gods förliser, helst med presumtiva konsumenter och allt. Allt detta leder ju till minskad konsumtion. Enkel matematik ju.
Ett tröttande retoriskt knep Widlund använder sig av är att referera till sig själv som någon som lever i "verkligheten". Detta till skillnad, får man förmoda, från de som lever i "fantasin" om en ekologisk hållbar och rättvis värld. Det är upplysningsvis en betydande skillnad mellan att tvingas minska sin konsumtion och att välja att göra detsamma. Mp förordar i allt väsentligt den senare varianten vilket jag tror de flesta tänkande människor begriper. Om Mp såg med gillande på den första varianten, tvång, så skulle man väl inte vilja göra något åt fattigdomen i världen, eller?
Det är för övrigt en torftig
analys av läget Widlund gör. "Detta, det vi ser omkring oss, är precis vad som sker när konsumtion och tillväxt minskar". Det motsvarar en förklaring av ökade fall av lårbensbrott på gamlingar med "det är vad som händer när gammalt folk slår ikull". Man blir liksom inte så mycket klokare av den förklaringen. Försök istället med "Det är vad som händer när det är isigt ute och ansvariga för gatuunderhållet inte har sandat trottoarerna vilket beror på att kommunen anlitat en privat entreprenör som gav en mycket fömånlig offert som dessvärre visade sig dyrbar för det allmäna eftersom den låga kostnaden för underhållet kom sig av att man inte had resurser nog att sköta uppgiften på ett tillfredsställande sätt". Bara som ett exempel på en något djupare analys av kausalitet.
Jag frågar mig alltså: Vad tror ni om orsaken till den finansiella krisen? Kanske beror den på den ökade arbetslösheten? Jag menar, utan den skulle vi väl inte ha någon kris i egentlig mening.

Mathias Sundin sa...

Det var en lång drapa utan egentligt innehåll. Du säger ju faktiskt inte någonstans varför detta inte sker när konsumtion och tillväxten minskar. Kan du förklara varför det skulle bli annorlunda om man sänker tillväxten på mp:s sätt - vilket är deras uttalade mål.

Oavsett hur man minskar konsumtion och tillväxt så är detta resultatet. Därmed inte sagt att man inte kan handla mer miljövänliga saker eller ha en ekonomi som exempelvis inte släpper ut lika mycket koldioxid. Men om man sänker tillväxten så folk det sämre, det är ganska enkelt.

Niklas Grebäck sa...

Innehållet kan sammanfattas såhär:
Widlunds skrivning var dålig.

Min reaktion kom sig av din rubrik "Årets bästa insändare" vilket jag inte ville hålla med om, och jag förklarade varför.

"Men om man sänker tillväxten så folk det sämre, det är ganska enkelt". Näe, så enkelt är det inte menar jag. Anledningen till det är att vi först måste definiera "sämre", och då vi gjort det fundera över i vilken kontex folk får det sämre.
"Vem får vad i förhållande till vem" kan man fråga sig. Det är en mycket mer komplex fråga än "hur mycket tillväxt behöver jag för att få det bättre än jag haft det hittills".
Den senare frågan, den som du refererar till, har precis som du säger ett enkelt svar nämligen "mer än plus/minus noll".
Mitt perspektiv sträcker sig längre än till frågan om hur jag som enskild individ i konungariket Sverige ska kunna öka min materiella standard. Det är väl här någonstans som Mp skiljer sig från övriga etablerade partier, de rödfärgade inkluderade.