2009-01-20

Björklund om försvaret

Utdrag ur Jan Björklunds tal i Sälen idag, men läs hela, det är mycket bra:

NATO är bildat av länder som vill samarbeta gemensamt för att skydda demokratin som samhällsmodell. NATO är en försvarsallians, men i lika hög grad en ideologisk allians för att säkerställa att vårt pluralistiska och liberala samhällssystem överlever också till kommande generationer.

Det är folkpartiets uppfattning att även Sverige bör bli medlem i NATO. ...

Vår politik i denna situation måste innehålla flera komponenter. Vi får inte förtröttas i våra ansträngningar att dra in Ryssland och integrera Ryssland i samarbetet på den europeiska kontinenten. Men samtidigt måste vi förbereda oss på att detta inte lyckas. Någon kan tycka att det finns en motsägelse i detta, men det menar jag att det inte gör. Även om man släcker stearinljusen och gör vad man kan för att huset inte ska brinna, så köper man ändå en brandförsäkring.

Jag menar att vi nu har nått en vändpunkt där den svenska nedrustningen inte längre bör ertsätta.

På åtminstone tre punkter vill jag se ett omtänkande i den svenska försvarspolitiken:

1) Vi måste kunna mobilisera fler soldater och brigader än idag i en framtida hotsituation.

2) Vi måste upprätthålla kompetens inom alla viktiga militära förmågor.

3) Vi måste erkänna att det var ett misstag att avmilitarisera Gotland.

Inga kommentarer: