2009-01-12

Bra perspektiv på Las

Magnus Henrekson, ekonomiprofessorn som var och föreläste för oss i Norrköping i höstas, skrev igår på DN Debatt om Las.

Han menar att Las måste avvecklas för trygghetens skull. Anställningstryggheten är en chimär, i de allra flesta fallen frångås turordningsreglerna. Men folk tror att de sitter säkert på arbetsplatser där de jobbat längre och byter därför inte jobb även om de vantrivs.

Han menar att vi behöver ett nytt system där spelreglerna är kända och som samtidigt ger flexibilitet. Cirka en halv miljon jobbar försvinner varje år, och cirka en halv miljon nya tillkommer. För att det ska fungera bra krävs det att människor kan byta jobb, annars försämrar det företagens produktivitet om de inte får tag i rätt arbetskraft.

Henrekson är en av de mest spännande tänkarna i landet. Han har en ekonoms perspektiv men tänker i nya banor och på ett annorlunda sätt.

Inga kommentarer: