2009-01-07

Hamas kan stoppa kriget

Men väljer att inte göra det. Israel och PLO har sagt ja till den franska-egyptiska förslaget, men Hamas gör tummen ner. Förslaget går ut på att vapensmugglingen in i Gaza ska sluta och att krigföringen stoppas, från båda sidor. Ganska enkla krav, kan man tycka. Men inte för en organisation som Hamas. De behöver sina vapen för att kunna fortsätta bygga upp sin armé. Deras krig är inte över, även om vi får en tillfällig vapenvila.

Inga kommentarer: