2009-01-19

Morgon till kväll

Snart är det måndagsmöte i Alliansen, tror det är Margaretha som leder det. Sen ett par timmar åt annat arbete innan kommunstyrelsemötena tar vid. Först gemensam träff i Alliansen och sedan själva KS. Denna gång är det så kallat info-möte, vi fattar alltså inga beslut, utan får dragningar och frågar ut tjänstemän.
Ikväll sen är det KF-grupp som vi börjar med en dragning om Ostlänken, varefter de vanliga ärendena tar vid. Vi brukar gå igenom det som händer ute i nämnder och styrelser, KF-ärendena till nästa vecka och vad som avhandlats på KS, så jag får lite vägledning hur jag ska rösta.

Imorgon blir en arbetsdag på Rådhuset, följt av styrelse på kvällen. I kalendern står en märklig notering: P. Det är allt, ett P och en punkt. Vad menar jag med det?

Onsdag och torsdag ska jag på gymnasiekonferens i Växjö, av alla ställen. Avfärd den okristliga tiden 06.35.
Fredag ser sedan rätt lugn ut än så länge, men man vet aldrig.

Måste se lite från Washington när Obama svär eden. Hittills under övergångsperioden har han skött sig oerhört bra. Det enda jag sätter lite frågetecken kring är stimulanspaketet. USA har redan ett budgetunderskott och det här spär på det ytterligare. Jag tror inte det är en långsiktigt bra politik för var sig kommuner eller länder.

Inga kommentarer: