2009-02-12

Är det omöjligt att få ett svar?

Jag tycker att en av poängerna med att alla kommunalråd och oppositionsråd har bloggar är att vi kan diskutera och debattera saker med varandra. Det blir dock lite svårt om ingen deltar i en sådan diskussion. Stefan Arrelid (mp) brukar svara på mina inlägg, Lars Stjernkvist någon enstaka gång. Från de andra är det tystnad som råder.

Jag uppmanar därför - igen - Lars Stjernkvist och Kerstin Hildebrand att svara på min fråga: Var det rätt eller fel att ta ner utställningen på Stadsbiblioteket?
Framförallt Stjernkvist kommenterade det på ett väldigt luddigt sätt.

Inga kommentarer: