2009-02-03

Från fp-bloggen

Björn Börjesson på fp-bloggen:

"Jag minns mitt första politiska skolarbete som jag gjorde tillsammans med en kompis som nu är filosofie doktor i ekonomisk historia. Vi intervjuade dåvarande Vpk här i Norrköping och efter detta blev jag liberal, så kan det gå!"

Ni hittar den på: http://folkpartietnorrkoping.blogspot.com

Inga kommentarer: