2009-02-23

Måndag morgon

Idag är det KF för nästan hela slanten. Först ett besök i en kommunal verksamhet och sedan själva fullmäktige. Ostlänken står på agendan, tillsammans med väldigt mycket annat, bland flera frågor från Folkpartiet. Ostlänken kommer nog inte handla så mycket om Ostlänken, utan om Håkan Thornell ska få delta i beslutet eller inte.

Om rättsläget är solklart och säger att han är jävig så kan han inte rösta, men jag har svårt att tro att det är så glasklart. Det handlar ju inte om ett beslut hur Ostlänken ska dras, utan om ett svar på en utredning från Banverket. Norrköpings kommuns åsikt vägs sedan samman med alla andras åsikter och landar tillslut någonstans.

Jag hoppas att Håkan får delta. Hela behandlingen av ärendet känns konstigt. Att stadsbyggnadskontoret ringer kanslichefen och påpekar att en person med "fel" åsikt är jävig. Vi diskuterade det på morgonen och troligen finns det flera personer som är jäviga, men som har "rätt" åsikt.

Inga kommentarer: