2009-02-02

Matte på arabiska?

I Svenska Dagbladet idag kan man läsa om ett förslag från Folkpartiets skolgrupp om att, enligt rubriken, "förbjuda matte på arabiska". Läser man artikeln kan man lätt dra slutsatsen att all undervisning på arabiska, även modersmålsundervisning, ska förbjudas, eller att nyanlända flyktingar direkt ska börja läsa matte på svenska.

Så är inte fallet.

Förslaget berör de elever som lämnat förberedelseklass (som är till för nyanlända invandrare) och gått över till ordinarie skola. Där motsätter sig fp-gruppen att vanlig undervisning i matematik sker på elevernas modersmål, som såklart kan vara många fler än bara arabiska, som är det största språket.

Anledningen är enkel och jag tycker det låter rimligt. Att kunna svenska bra är avgörande för hur du kommer in i det svenska samhället. För att få ett naturligt förhållningssätt till svenskan måste du höra och prata det mycket. Börjar mer och mer undervisning ske på annat språk missar du detta.

Miljöpartiet hänvisar till svensk forskning som menar att detta är bra för inlärningen. Internationell forskning säger något annat.

Man får helt enkelt ha ett öppet sinnelag, men för mig verkar det naturligt att man får svårare att lära sig svenska om man inte hör eller pratar det. Någon däremot?

Christer Nylander
och Fredrik Malm, som båda ingår i gruppen, skriver mer om det.

Inga kommentarer: