2009-02-19

Saab och Volvo är konkurrenter

Carl B Hamilton, Folkpartiets talesman i ekonomiska frågor:

"Statligt stöd till Saab motverkar ett starkt Volvo. Om Saab försvinner får Volvo mindre konkurrens om olika inputs som skolade bilarbetare, ingenjörer, bildesigners, bilmarknadsförare, etc. ... På försäljningssidan slipper Volvo en konkurrent om främst de svenska bilköparnas gunst. Volvo kommer att producera och sälja fler fordon än man annars skulle göra om Saab finns kvar."

Exakt. Går staten in och stöttar vissa bolag förstörs marknaden. Går man in med pengar i Saab, så ökar det risken att Volvo också måste ha stöd. Istället kan en nedläggning av Saab innebära att Volvo stärks och möjligen att svensk fordonsindustri på hela taget blir starkare. Det senare kan vi naturligtvis inte veta - just därför ska inte skattebetalarnas pengar användas på marknaden.

Inga kommentarer: