2009-02-13

Stopp för Lärarlyftet

Idag i NT kan ni läsa om hur Lärarlyftet stoppas för att pengar som skulle gå till kompetensutveckling, istället används till löner. Man försöker framställa det som någon sorts satsning på löner. Så är inte fallet, det handlar om ingångna avtal som ska uppfyllas och det faktum att man inte fått tillräckligt med pengar till det.

Detta innebär nu att Lärarlyftet kommer att avbrytas till hösten. Det är en utbildningssatsning från regeringen som innebär att staten betalar halva kostnaden för en lärare som under ett halvår får fortbilda sig på universitet. Pengarna från staten brinner nu inne.

Lars Karlsson, ordförande i personalutskottet, försöker komma undan med att det "informerades om det" på utskottet i januari när jag inte var med. För det första räcker det inte med att informera om att man tar 7,4 miljoner som KF avsatt till kompetensutveckling och använder till något annat. För det andra så går inte beslutet att hitta i några protokoll eller handlingar och Jörgen Rundgren, som var på mötet, har inget minne av att något sades om det.

Så får det inte gå till. Själva beslutet i sig är felaktigt, och genomfört på ett fult sätt.

Inga kommentarer: