2009-03-11

Ansvarsfull hushållning

Under flera år har Folkpartiet tillsammans med övriga Allianspartier lagt fram en budget där vi varit noga med att ha en buffert. Pengar som finns som en reserv ifall något oväntat skulle hända, eller som sparas för sämre tider framöver.

Vänsterkoalitionen har istället lagt budget efter budget som dels inte haft någon som helst buffert, och som dessutom gjort slut på pengarna i kassakistan.

Nu ser vi resultatet av den politiken. Norrköpings kommun står inför stora besparingar, hundratals människor kommer att få lämna arbetet i kommunen. Radio Östergötland jämför Norrköping med Linköping:

"I Norrköping visar exempelvis den senaste prognosen att skatteintäkterna kommer att minska med 56 miljoner kronor, jämfört med den budget som lades i höstas. Där ser politikerna just nu över det bekymmersamma läget.

I Linköping har man, trots väntat minskade skatteintäkter på 100 miljoner kronor i år, ännu inte diskuterat några besparingar. Här tar man istället av kommunens buffert för att få ihop budgeten."

Naturligtvis kommer Linköping också att få spara så småningom. Men inbromsningen blir mjukare, verksamheterna hinner planera bättre, man behöver inte rycka i handbromsen. Så kunde vi haft det i Norrköping också.

Inga kommentarer: