2009-03-17

Att spendera alla pengar är inte en stark budget

När man läser hur Lars Stjernkvist resonerar om ekonomi är det inte konstigt att förstå varför kommunens ekonomi är så misskött. Men vi tar det del för del:

"Sundin vill diskutera hur kommunerna agerar JUST nu, inte vad som hände förra året."

Jag diskuterar gärna vad som hände förra året, men inte enbart, eftersom det ändå är nuet som vi lever i.

"Jo, det är just den tillbakablicken som är viktig. Linköping presenterade i höstas en budget som var underfinansierad. Det fanns bara pengar till en del av löneökningarna. Var pengarna ska tas, ja, det överläts till de anställda att bestämma."

Vilket var exakt så som det gick till i Norrköping också. Från början avsattes 60 miljoner till löneökningar som över en natt, efter nya skatteprognoser, blev 48 miljoner. Dessutom stoppades flera saker in under kommunstyrelsen utan att finansieras. Vilket innebär besparing - som överläts till de anställda att bestämma.

"Så gjorde inte vi i höstas. Vi hade pengar till löne- och prisökningar och därmed en starkare budget. Med en starkare budget är det självfallet enklare att strama åt i dag."

Jo, exakt precis så gjorde ni. Notera sista meningen "en starkare budget är det självfallet enklare att strama åt idag".

Vad betyder det? Jo, att vänsterkoalitionen sagt till verksamheten att ni får så här mycket pengar till verksamhet - bara för att ett par månader senare dra tillbaka pengarna.

Den linje vi i Alliansen vill hålla är istället att ha en buffert i ekonomin. Det innebär såklart att inte lika mycket går ut i verksamheten från början. Men man kommer bort från de hårda inbromsningarna och besparingarna. Man får gasa lite mjukare, men också bromsa mjukare.

Hittills har alla jag frågat som jobbar i den kommunala verksamheten velat ha det så. En stabilitet. Inte guld och gröna skogar, inte immun mot finanskriser och lågkonjunkturer, men en långsiktig stabilitet.

Stjernkvist gör till slut ett nummer av det inte är så stora skillnader. Nej, det vore väl väldigt konstigt eftersom det handlar om två procent av hela budgeten. Vi har inget annat att göra än att förhålla oss till vänsterns budget.
Men för att prata om Stjernkvist favorittidsålder - hösten - då la vi en budget med buffert och utan investeringar som tömmer kassakistan. Hade vi antagit den, hade vi idag inte behövt spara något.

Och återigen Lasse, varför sparar ni inte något på politiken?

Inga kommentarer: