2009-03-10

Bättre med pengar än utan

Hans Stigsson Michajlov skriver i inlägget "Bättre med än utan" att han tycker det är rätt att köpa in nya spårvagnar. Men han missar det centrala: att kommunen inte har några pengar att köpa för.

Alternativet är, som jag skrev tidigare, inte speciellt bra det heller. Det innebär att en del pengar måste investeras i att rusta gamla vagnar så de kan rulla 10-15 år till. Men kostnaden blir betydligt mindre - och framförallt slipper vi dra på oss ytterligare stora lån.

Alternativet är inte att vi kommer att stå utan spårvagnar. Det är inte vad frågan handlar om. Inte heller behöver vi de nya spårvagnarna för att klara utbyggnaden till Navestad.

Att det är dyrt med spårvagnar visste vi, konstaterar Michajlov. Ja, just därför borde kommunen ha sparat pengar för att ha råd att göra inköpet. Det har varit känt länge att vi behöver köpa nya vagnar.

Jag tycker faktiskt inte - och har ingen förståelse för - att man kan resonera så att man ska genomföra köp man inte har pengar till. Så kan man inte hantera sin egen privata ekonomi, och inte heller skattebetalarnas pengar.

Inga kommentarer: