2009-03-14

Mer om Försvaret

Förutom fler trupper och ökad beredskap samt en återmilitarisering av Gotland, som Folkpartiet och Jan Björklund krävde, så verkar även ett annat av våra krav också bli verklighet. I januari sa Björklund på Folk och Försvar:

"Vi måste upprätthålla kompetens inom alla viktiga militära förmågor. ... Den svenska försvarsberedningen för ett resonemang om att luftvärn avsett för högre höjder kan avskaffas. ... Det svenska luftvärnet måste finnas kvar."

Idag läser jag i Carl Bildts blogg där han kommenterar försvaret:

"Det viktigaste är att det samlade luftförsvaret under kommande decennier kommer att vara starkare än vad beredningens skrivningar skulle ha lett till."

Under lång tid har vi sagt, som en självklarhet, att det svenska försvaret inte kan försvara Sverige. Och sämre har det blivit. En långsiktig trend av avrustning av det svenska försvaret har brutits. Jag är mycket nöjd med regeringen och min partiledare.

Inga kommentarer: