2009-03-09

Spenderbyxorna fortsatt på

Jag känner mig mer och mer oroad över kommunens - och därmed skattebetalarnas - ekonomi. Under flera år har vänsterkoalitionen gjort av med för mycket pengar, vilket har tömt kassakistan. Tänk om vi nu hade haft en miljard i kistan, som hade varit fallet om Alliansen hade styrt. Då kunde vi genomfört flera investeringar nu till en mycket lägre kostnad.

Vad som sker nu istället är varje ny investering innebär att kommunen hamnar allt djupare i låne- och skuldträsket.

Idag fattade vänsterkoalitionen tillsammans med Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna beslut om att köpa in nya spårvagnar. Det finns saker som talar för att man ska göra köpet nu, men Folkpartiet sa nej eftersom kostnaden på över 200 miljoner kronor just sätter oss djupare i skuld.

Skulder ska en dag betalas tillbaka - och under tiden ska man betala ränta. Det tar pengar från annan verksamhet och gör att vi står mycket rustade för att ta tillvara nästa högkonjunktur.

Tidigare var vi eniga i Alliansen om att hålla mot när vänsterkoalitionen satte på sig spenderbyxorna. Nu är det bara Folkpartiet som gör det. Jag har respekt för de andra partiernas ställningstagande och påstår inte att beslutet om spårvagnar var lätt, men utvecklingen vi ser nu är mycket oroande.

Inga kommentarer: