2009-03-19

Svar från försvarsministern

Sten Tolgfors svarar idag på min fråga, eller kommer i alla fall med besked på förändringar:

"Hela insatsorganisationen om ca 50 000 personer ska kunna användas inom en vecka efter beslut om höjd beredskap. Idag är bara ungefär en tredjedel av den nationella insatsorganisationen kravställd för insats inom ett år."

Inga kommentarer: