2009-04-17

Friskolorna ska vara med i besparingen

Lasse Stjernkvist skriver på sin blogg att han tycker att friskolorna ska vara med och ta sin del av besparingen. Vi har idag ett sådant regelverk att om vi, under nuvarande budgetår, sänker betalningen per elev ut till skolorna så går detta bara att göra för de kommunala skolorna.

Jag instämmer helt i att regelverket bör ändras och det är något jag verkat för länge inom Folkpartiet. Det är oerhört viktigt att vi har samma villkor för friskolor och kommunala skolor. Lika åt båda hållen, är viktigt att påpeka.

Om Stjernkvist vill försöka få friskolorna att vara med och spara på frivillig grund så medverkar jag gärna till det. Men då får retoriken hållas på en hyfsad nivå. Det är inte friskolornas fel att vi har det regelverk som vi har.

Vi ska dock komma ihåg att anledningen att Norrköping behöver rycka så hårt i nödbromsen och spara så stort nu beror på en misskött ekonomi i Norrköping. Att skatteintäkter är inte vänsterkoalitionens fel, men att kommunen står så illa rustat att möta krisen, det är deras ansvar.

1 kommentar:

Tobias Josefsson sa...

Friskolor är i grunden ett bra fenomen, men bör behovsprövas i någon form och inte vara någon "rättighet" för vem som helst som känner för att starta en.

Naturligtvis ska de också ha samma ekonomiska villkor - positiva och negativa - som kommunala.