2009-04-22

Så här ser verkligheten ut

Titta på bilden på pojken som blev biten av kamphunden i Hageby. Så ser verkligheten ut.

"Bettet tog så illa att överläppen klövs i två delar. Pojken fördes med ambulans till Vrinnevisjukhuset där han med flera stygn fick sy ihop såret. Efter den här händelsen vågar han inte närma sig hundar längre.

- Nej, nu är jag rädd och drömmer mardrömmar, säger han."  

Hunden är nu avlivad. Vad detta är att vi har en lagstiftning som funkar bra - när något redan har hänt. Men en annan lagstiftning som får bort dessa raser från samhället som sällskapshundar skulle vi ha kunnat förhindrat att det ens hände.

24 kommentarer:

Hans sa...

Snälla Mathias!
Läste din blogg! och tänkte...

När kommer vårt, ditt och mitt, samhället att ta sitt ansvar i denna viktiga fråga?
År 2003 lades det fram ett lagförslag på en ny tillsynslag. 2007 fastställdes det äntligen. Men inte förrän i maj 2009 kommer man att skicka ut instruktionerna till polisen hur den ska praktiseras - totalt 7½ år!!! Hur många tror du har skadats under dessa år?
Att endast kräva nya lagar och bestämmelser känns för oss medborgare så populistiskt, så typiskt politiskt! Ord - och oftast väldigt tomma ord!
Vi hoppas därför nu att dina krafter även räcker till så att du kan påverka myndigheterna att de tar sitt ansvaroch börjar agera - annars blir dina ord bara ännu tommare!

Lycka till!
Hans Rosenberg
Svenska Kennelklubben

mollgan sa...

MS,

Tragiskt naturligtvis.

Men vilket ansvar har polisen, varför har man inte ingripit tidigare!

" Klappade hunden "

Den två och ett halvt år gamla hunden har varit inblandad i flera incidenter. Den har enligt polisen bitit både andra hundar och människor.

Enligt Polisen är Ägaren en känd person, inblandad i upprepade incidenter.

Varför ställer du inte den självklara frågan, varför har dom inte agerat i enlighet med lagstiftningen ! ?För er som inte känner till hur lagen ser ut och hur lagstiftaren resonerar.

Vad menas med kamphund?

Enligt Hundansvarsutredningen avses med kamphundar en hund, oavsett ras, som tränats eller tränas med syftet att den ska bli framgångsrik vid slagsmål med andra hundar.

Har ingenting att göra med vad hundar utsattes för historiskt ( 150 år sedan )


Varför vill inte regeringen förbjuda vissa hundraser?
Att hänföra alla farliga hundar till en särskild hundras är inte möjligt. Ett felaktigt beteende kan utvecklas hos alla hundraser och förstärkas genom bland annat felaktig avel eller felaktig hantering. Regeringen anser att den huvudsakliga gemensamma nämnaren som går att finna mellan farliga hundar är att de har ägare som brister i sitt hundägaransvar.

Vill regeringen införa hundkörkort?
Regeringen tycker inte att det är lämpligt att införa ett så kallat hundkörkort för att få äga eller hantera hundar. Anledningen är att det vore en alltför ingripande åtgärd mot den stora majoriteten hundägare som sköter sina hundar på ett bra sätt. De allra flesta hundägare låter inte sina hundar orsaka skador eller olägenheter för omgivningen. Sådana hundägare som inte sköter om sina hundar på ett bra sätt för omgivningen ska polisen till exempel kunna förelägga att genomgå en hundägarutbildning. Skulle personen fortsätta att missköta sig kan han eller hon förbjudas att ha hand om hund.

Hur kan ändringarna leda till att skador orsakade av hundar minskar?
Genom ändringarna i lagen kommer samhällets möjligheter att ingripa i situationer där hundar orsakar eller riskerar att orsaka skada eller avsevärda problem att öka. Polisen kommer att kunna gripa in tidigare och mer kraftfullt.

Hur ser innehållet i lagen ut?
Innehållet i lagen kan sammanfattas så här:

- Hundar och katter ska hållas under tillsyn och skötas om på det sätt som behövs för att förebygga att de till exempel orsakar skador.

- Om någon brister i tillsynen över eller inte sköter om sin hund, får polisen meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att förebygga skador eller avsevärda problem. Förelägganden och förbud får förenas med vite.

- Polisen får besluta att en hund ska omhändertas för att hindra att den orsakar skada eller andra allvarliga problem. Om det är tillräckligt med mindre ingripande åtgärder ska dock hunden inte omhändertas.

- Om någon allvarligt brister i tillsynen över en hund får polisen besluta om hundförbud, det vill säga, förbjuda någon att äga eller ha hand om en hund. Förbudet kan avse en viss tid eller gälla tills vidare. Om någon bryter mot ett hundförbud kan hon eller han dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

- Flera bestämmelser i de nuvarande lagarna, till exempel de om registrering av hundar och 6 § i jaktlagen har överförts till den nya lagen utan några större förändringar men har blivit mer språkligt lättillgängliga och överskådliga.

- En ny bestämmelse om upphittade hundar, i lagen (1938:121) om hittegods, finns också med.


http://www.regeringen.se/sb/d/1504/a/12132


http://www.regeringen.se/sb/d/9135/a/82283#item82283


Myndigheten har alla möjligheter till att ingripa TIDIGT i förebyggande syfte !

/// Leif Persson

mollgan sa...

En fråga Mathias,

Hur upprörd är du över polisens agerande i detta fall ?

Säg på en skala från 1 - 10

/// Leif

mollgan sa...

Mathias, kommer du att släppa igenom polisens flathet.

En bättre rubrik vore,

" Så här ser verkligheten ut, polisen brister i sin myndighetsutövning "


OBS, det här står även i Folkbladet idag :

Notera vad besiktningsmannen på hundenheten säger.


Allt fler hundar testas av polis
NORRKÖPING
Antalet hundar som testas av polisen tredubblades förra året.

Från fem till femton.

En ny lag gör det lättare för polisen att testa aggressiva hundar

Den första januari 2008 trädde en ny lag i kraft som ska göra det lättare för polisen att omhänderta aggressiva hundar.


I Östergötland har lagändringen lett till en tydlig förändring. Här har antalet omhändertagna och testade hundar tredubblats.


2007 var det fem hundar som testades av polisen. Förra året var det 15 hundar.


- Det handlade främst om VANLIGA HUNDAR, INTE det som kallas kamphund, säger besiktningsmannen på hundenheten i Östergötland.

I de flesta fallen handlade det om hundar som gett sig på andra hundar.

- Att en hund ger sig på människor är ganska ovanligt.

Tre avlivades

Av de femton hundarna som testades förra året var det tre som avlivades.

- De uppvisade tendenser som gör dem farliga i samhället. De kunde inte vistas ute bland människor, säger besiktningsmannen


Jag har tidigare talat om proportioner i frågan.

" Kamphunds " problemt i Norrköping står verkligen i proportion till medias rapporteringen och debatten i frågan, eller hur ! ?

Inte enligt polisen i alla fall, det är uppenbart.


Ps, polisen har rätt att beslagta hund på plats, i förbyggande syfte. Även vid första incident.


http://www.folkbladet.se/
NyHeTeR/artikel.aspx?articleid=4856471

/// Leif Persson

Henke sa...

Nu har det hänt igen

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4971030.ab

en livsfarlig golden har bitit en flicka svårt

Henke sa...

Sjuårig flicka svårt hundbiten
Flickan fick plötsligt för sig att hon skulle klappa eller pussa hunden. Då gick djuret, en golden retriever, till attack och högg sjuåringen i ansiktet.

– Hon är illa biten och förd till sjukhus, säger inre befälet Lars Nygren vid polisen i Lund.

Dramat utspelades på en idrottsplats i Skåne på onsdagskvällen. Den kvinnliga hundägaren hade tillfälligt kopplat sin golden vid en stolpe och befann sig en bit därifrån när barnet attackerades.

– Kvinnan är i nuläget inte misstänkt för något brott utan tycks gjort vad hon ska. Det rör sig inte om någon slarvig hundägare, säger Nygren.

Polisen funderar på vad som ska hända med hunden, om den ska avlivas eller om man exempelvis ska ställa krav på munkorg.

– Hundägaren har berättat för oss att djuret aldrig tidigare visat några tecken på aggressivitet

mollgan sa...

Ytterligare en tragisk händelse !

" Jag skulle bara klappa " HAGEBY!

MS,

" Så här ser verkligheten också ut "

Flickan fick plötsligt för sig att hon skulle klappa eller pussa hunden. Då gick djuret, en golden retriever, till attack och högg sjuåringen i ansiktet.

– Hon är illa biten och förd till sjukhus, säger inre befälet Lars Nygren vid polisen i Lund.

Notera ägarens förvåning.
Samt ordvalet: Dramat utspelades på ....
Ingen onödig dramatik här inte.

Att det blev en notis alls av detta, kan vi tacka TT för.

Kommer du att skriva om detta Mathias ?

Det finns inga billiga poäng att vinna, när verkligheten får ett ansikte.

Hur var det med Labbar & Golden, dom finns inte i statistiken enligt Mathias.

Sanningen är att det rapporteras sällan av media, då blir dom osynliga.


http://www.aftonbladet.se/
nyheter/article4971030.ab


Se även statistik här,

Comparision of most SEVERE bites by dog breed
1986 - 1993

-Labb & Golden !

http://www.mathiassundin.se/2009/04/om-farliga-hundraser.html

Kanske var det en Goldenpitt, ett fall för DNA test kanske.

Sa jag ironiskt.

/// Leif Persson

Mathias Sundin sa...

Leif: Nu börjar du tyvärr spåra ur. Du har tidigare förvridit det jag skriver och säger, nu börjar du med rena lögner och plumpa påhopp. Lägg ner nu och börja uppföra dig hyfsat. Det finns gränser faktiskt. Inte heller du svarat på den enda lilla fråga jag ställt till dig.

Att lyfta fram detta fall och utbrista något liknande ha ha visar att du och ni inte alls förstått den här diskussionen. Det blir fullständigt fruktlös om ni inte ens FÖRSTÅR mina argument och eller ens LÄSER det jag skriver. Ni behöver såklart inte hålla med, men att ni borde kunna förstå och läsa i alla fall.

mollgan sa...

Du menar att gällande lag inte fungerar.

Vad tycker du om polisens sätt att beivra lagstiftningen så ?
¨

plump, ja kanske.
Det är inte lätt att formulera sig kort och tydligt. Ord och tanke stämmer inte alltid.

Men varför är det alltid svart eller vitt.

Ställ krav på polisen att agera förbyggande.
Lagen ger alla möjligheter att agera beslutsamt.

Polisens undfallenhet,
Det är verkligen någonting att bli F-bannad över


" Förstå och Läser " Det gäller oss alla, men det är svårt att veta vad någon tänker.

Visst är det märkligt att " attacker " som dessa, alltid viftas bort som ingenting har hänt. igen och igen.

Vad är din åsikt om polisens agerande.

Personligen trodde jag att du skulle ta dom riktigt i örat.

:O) Leif

Mathias Sundin sa...

Leif: Det är inte svart eller vitt. Om du LÄSER vad jag skriver och FÖRSTÅR vad jag skriver så inser du det. Därför blir diskussionen mycket tröttsam, den leder inte till någonting alls. Det enda jag får syssla med är att svara på vinklade konstiga frågor och du svarar inte på mina. Det är inte en diskussion.

Tills du kan börja föra en vettig diskussion så tänker jag ägna mig åt andras inlägg, personer som klarar att föra en seriös diskussion (vilket inte verkar vara många).

mollgan sa...

Ok, det är din blogg och ditt val
Även vilka som upplevs seriösa.

Det har i alla fall på vägen, gett mig många nya kunskaper i frågan !

Tack för mig,

Mvh Leif persson

ratchet sa...

Hej Mathias.
Har följt dina synpunker och tittade även på uppdrag granskning där du var med. Nu har jag tröttnat så jag jag vill passa på och ge min syn på "hundproblemet". Du har attackerat den kakustiska Ovtjarkan hänsynslöst och utan rätt fakta. Gör politiker det ? Visste du att programmet du var med i enbart visade hundar som var omärkta eller var blandraser ? Catch är/var en blandras. Vet du om att prgrammet sökte information om "olyckor" i våra grannländer utan att få napp? Varför tog de inte upp det i programmet ?Vaktbolaget som ställde upp i programmet var ingeting annat än gratisreklam som säkert inte undgick dig.. Eller ? Seriösa uppfödare erbjöd sig att vara med i programmet men nekades pga deras hundar inte var problemhundar. Vet du om att det finns cirka 10 st andra raser med liknande bakgrund ( herdehundar ) i Sverige ? Ska vi förbjuda dom också ? Jag har själv en KO ,en hane på 95 kilo som älskar allt o alla. Vi bor i ett villakvarter med grannar tätt inpå. Det har aldrig varit problem med grannar eller andra hundar. Men efter programmet där du var med i och "debatterade" så är folk rädda för min hund. Tack för det! Det enda du har bidragit med är att seriösa uppfödare får sålla bort mer oseriösa köpare då bla DU har dragit uppmärksamheten till rasen som "badboy". Tack! Problemet är inte hundarna utan att det finns mäniskor ute i landet som äger hundar som inte ska göra det. Som politiker borde du veta att man inte ska debattera om saker som man inte vet något om. Jag kan ingenting om te.x mat därför lägger jag mig inte i matlagningen där hemma. Du är välkommen hem till mig när du vill så du kan få träffa min Kakustiska Ovtjarka , men du kanske inte vågar.. För sanningen.....

amstaff.blogdog.se sa...

Så när exakt samma sak händer med en Golden retriver. Inom bara någon dags mellanrum så är ALLA andra konstiga och inte förstår att det bara är "kamphundsraser" som är farliga.

Jag undrar när du ska komma ut i verkligheten och träffa vanliga hundar av olika raser. Åk på en större hundutställning. Det vore bra för dig att ta på det du vill förbjuda i verkligheten.

Anonym sa...

jag har en fråga bara driver du de här frågorna privat eller har du partiet i Norrköping med dig ?
mia

Katta sa...

Varför inte bara förbjuda ALLA hundraser som är större än 1 decimeter i mankhöjd!!!
Finns så många fler "farliga" raser än bara "pittbull liknande" som kan orsaka MINST lika mkt skada!

Lisa sa...

Ska denna bild visa hur farlig en kamphund kan vara?

Med tanke på hur min kusin såg ut efter att blivit påhoppad av en Labrador, var detta ingenting!

Näe du, de där skadorna kan jag tala om för dig att nästintill vilken hund som helst kunnat åstadkomma.

Såklart var detta väldigt sorgligt och det borde inte fått hända. Men ungen borde inte ha gått fram till hunden heller. Jag trodde det var en av de första sakerna man lärde sina barn..

Anonym sa...

E det inte dax att du börjar förespspråkar förbud mott hästar oxå där händer det fler svåra olyckor än med hundar ????

Anonym sa...

Nej, anonym, det gör det inte.

Anonym sa...

Mathias, hur kan Alliansen ha två ståndpunkter i den här frågan?

Eskil Erlandsson, vår centerpartistiske jordbruksminister, har gjort mycket klart att detta inte är ett rasrelaterat problem och att ett förbud inte är aktuellt. Detta är för övrigt den åsikt som alla remissinstanser till "Hund i rätta händer" utredningen kommer fram till.

Alliansen anser alltså att vi både ska ha ett förbud och att vi inte ska ha ett? Så tolkar jag det faktum att du driver en motsatt ståndpunkt.
Så smidigt. Tänker ni lova att höja _och_ sänka skatterna i nästa val också? Då når ni ju alla väljare och torde få 100% av rösterna.

Nej du Mathias. Det är dags att vi börjar ställa betydligt högre krav på våra politiker.

Anders

Mathias Sundin sa...

Anonym: Alliansen har en ståndpunkt. Jag har en annan. Jag hoppas kunna ändra alliansens ståndpunkt, det är så politik fungerar. För övrigt har samtliga partier exakt samma uppfattning, vilket är både konstigt och lite skrämmande.

En annan anonym: Hästar springer inte runt mitt i städerna och sparkar ner folk.

Anonym sa...

Du är alltså en "lös kanon" och det du säger har ingen som helst relevans då ditt parti, i första hand, gjort klart att det är just partiet väljarna röstar på och det därmed är partilinjen som gäller. Detta klargjordes ju i samband med FRA omröstningen där enskilda politiker ovillkorligen skulle vika sig för partilinjen.

Din uppfattning avviker dessutom från Alliansens officiella ståndpunkt.

Det är bra. Då kan man med lätthet avfärda dig som en populist och en "scare monger" En person som spelar på människors okunskap och skapar rädsla som man sedan utnyttjar för sitt eget syfte, i ditt fall att bli vald.

Detta är givetvis cynism och väljarförakt i sin värsta och lägsta form.

Det är dags att vi börjar ställa betydligt högre krav på våra politiker. Kanske är det dags att undersöka om oseriösa politiker ska kunna åtalas och eller befrias från sina uppdrag på stående fot om de inte lever upp till de krav väljarna har rätt att ställa på dem vad gäller kvalitet och seriositet.

Mathias Sundin sa...

Anonym: Jag tycker det är bra att enskilda politiker får ha andra åsikter än partiledningen. Det du förespråkar faktiskt att en person bestämmer allting, eller möjligen en liten, liten krets. Inga andra politiker får ha avvikande åsikter. Kan du förklara för mig hur det då ska gå till när ett parti utvecklar sina åsikter?

Åtala politiker som är oseriösa. Det ska alltså skrivas en lag som bestämmer vad som är seriöst och oseriöst. Lycka till med det.

Tobias Josefsson sa...

Senaste Anonym: Tyvärr har Folkpartiet både i Norrköping och Östergötland (obegripligt nog för mig) ställt sig bakom förslaget om förbud - och därmed faller ditt resonemang.

Anonym sa...

Jag ber dig att vänligen föra debatten på en saklig och kontruktiv nivå utan påhopp eller genom att lägga saker i folks mun när argumenten tryter.
Din retorik bekräftar behovet av en rejäl uppstyrning av våra folkvaldas prestationsnivå. Eller ska vi säga brist på nivå.

Folk är grundligt trötta på käbbel och populism och utspel som dina där du försöker spela på folks okunskap för att främja dina egna intressen. Det är ett ovärdigt missbruk av demokratin som ju baseras på att upplysta och informerade medborgare väljer de representatneter de finner bäst. Du spelar på folks okunskap vilket är motsatsen till vad demokrati handlar om.

Det är dags att vi börjar ställa betydligt högre krav på våra politiker.