2009-04-07

Tacksam och skeptisk

Det blev en rejäl slant från staten till kommuner och landsting. För Norrköpings del cirka 70 miljoner nästa år. Prognosen har visat på minskade skatteintäkter på cirka 170 miljoner. Sparbetinget blir dock inte så stora, eftersom priser och löneökningar också minskar, vilket sparar pengar. Cirka 92 miljoner mindre kostnader på grund av det räknar kommunens ekonomer med. 

Lägger vi ihop det hela så landar det nödvändiga sparbetinget på ungefär åtta miljoner kronor. I en budget på nästan sex miljarder kronor är det en liten summa. 

Ur det perspektivet är jag som kommunpolitiker idag tacksam mot regeringen. Efter att ha besökt mycket verksamhet, som jag har gjort, så vet man att man ofta kämpar mycket hårt med små resurser. Att ytterligare behöva minska det är tufft. 

Samtidigt finns det saker vi kan minska på utan att välfärden tar stryk. Idrottsparken är det tydligaste exemplet i Norrköping. 

Jag är dock också skeptisk. Som jag skrivit tidigare tycker jag inte att staten ska komma med några riktade statsbidrag till kommunerna. Vi har ett eget ansvar att sköta vår ekonomi och vi måste någon gång börja göra rätt, och prioritera rätt saker. 

Staten har ett ansvar att hålla ihop statsfinanserna. Det förtroendet är vår allra största tillgång som en litet och exportberoende land. Nu gör regeringen bedömingen att detta går att genomföra med fortsatt stabila statsfinanser. Jag hoppas verkligen dom har rätt.

Inga kommentarer: