2009-05-19

Fakta är också viktigt

"I politik är orden viktiga. När Jan Björklund talar om "elitklasser" som ett sätt att ytterligare förbättra skolresultat, då reagerar många med ryggmärgen. Nej, vi vill ha en skola för alla, där vi möts över klass- och intressegränser, replikerar kritikerna.

Dramatiken ligger i ordet. Om Björklund talat om profil istället för elit, ja, då undrar jag om oppositionen hade reagerat."

- Lars Stjernkvist i bloggen.

"De mest motiverade eleverna riskerar att inte få komma in i profilklasser för teoretiska ämnen som fysik och matematik."

- Jan Björklund i Svenska Dagbladet.

Inga kommentarer: