2009-05-26

Pimp my bokbuss

Ordet pimpa användes troligen för första gången i kommunfullmäktige igår. Det var jag, ungdomlig som jag är, som tyckte att man kunde pimpa den nuvarande bokbussen så den kan rulla några år till. Majoriteten ville köpa in en sprillans ny bokbuss som naturligtvis kostade mer än de pengar de hade fått tilldelade.
Man hade inte heller ens undersökt om det gick att köpa någon begagnad buss någonstans ifrån, så de pengar de hade fått skulle räcka. Nej, sprillans nytt ska det vara. 

Jag har lånat många böcker i bokbuss. Så beslutet att säga nej till mer pengar kändes helt fel i hjärtat, men tyvärr helt rätt i hjärnan. Vi har helt enkelt inte råd.  

Ibland undrar jag om folk inte drar några slutsatser alls av att vi är mitt i den kanske värsta lågkonjunkturen sedan 30-talet. Tidigare under fullmäktige hade vi resultatet för de tre första månaderna. Där kan man se att investeringarna ligger på en nivå cirka 300 miljoner kronor över vad vi har råd med. Inget - inget! - har ändrats från före finanskrisen. Det görs av med precis lika mycket pengar. 

Samtidigt stod hundratals lärare och vårdpersonal och protesterade mot nedskärningarna ett par hundra meter bort vid Rådhuset. Det är dom som drabbas av den slösaktiga politiken. 

Inga kommentarer: