2010-02-08

Hamnen upp på KS

Turerna kring Hamnbolaget kommer upp på nästa kommunstyrelsesammanträde. Jag hörde av mig till Mattias Ottosson, KS-ordförande, i helgen och önskade få upp frågan. Han meddelade alldeles nyss att han sätter upp den på dagordningen.

Har haft morgonmöte i Alliansen. Fick en del ytterligare arbetsuppgifter för gemensamma aktiviteter. Veckan ser ut att, som vanligt, vara mycket välfylld. Det är så jag vill ha det.

Inga kommentarer: