2010-03-06

Goddag yxskaft, Arrelid

En lomhörd man sitter vid ett vägskäl och täljer på ett yxskaft. Han ser en kvinna komma gående mot honom.

Han tänker: "först frågar hon vad jag täljer på, och då svarar jag 'yxskaft'. Sen frågar hon hur långt det är in till stan, och då svarar jag 'två kilometer' och sedan frågar hon åt vilket håll hon skall svänga av för att komma till stan, och då svarar jag 'åt vänster'.

Kvinnan kommer fram till mannen.

– Goddag.

– Yxskaft.

– Ja? Det var mig ett långt och fint skaft.

– Två kilometer.

– Är ni fullständigt vriden karl?

– Åt vänster.Ha ovanstående i åtankte när ni läser följande:

Jag föreslog i NT pengar till Tekniska nämnden från kommunstyrelsen för att klara vägunderhåll nu när snöröjningen kostat så mycket mer än normalt. På det svarade Arrelid (MP) i bloggen:

"Men jag kommer inte att följa Mathias Sundins råd och ropa efter mer pengar hos kommunstyrelsen nu, utan vi får först se hur vi kan hantera de ökade kostnaderna utifrån vintern först själva inom nämnden och ta ett ekonomiskt ansvar för hela kommunens ekonomi."

Han passade också på att kalla mig för populist:

"Det är lätt att vara populistisk när man själv inte styr och behöver ta ansvar."

Jag skrev då att Stefans inställning kommer leda till sämre vägunderhåll. På det svarar han nu:

"Tekniska nämnden har fått 12 miljoner för snöröjningen och vi vet säkert att dessa resurser inte kommer att räcka i år. Nämnden kommer att få kompensation för dessa högre kostnader av kommunstyrelsen."

Så lägger han till:

"Mattias Sundin försöker göra politiska poäng och utspel över att dessa högre snökostnader kommer att påverka driften av underhållet på våra gator. Men det är fel. Så fort väder och tjäle är borta så kommer Tekniska kontoret att laga skadorna på gator efter vinterns påverkan."

Så när jag först föreslog mer pengar var det populism. När han sedan gör som jag säger så försöker jag ta politiska poäng.

Goddag yxskaft.

Inga kommentarer: