2010-03-02

Gudmundson och Ingerö om Reepalu

Johan Ingerö tar upp begreppet "israelisk lobby":

"Det begreppet har sin alldeles egna historia. Den som i jämförande syfte googlar "spansk lobby", "norsk lobby" eller "japansk lobby" gör snart en intressant upptäckt: Några sådana begrepp förekommer inte. ...

Uppfattningen att judar definitionsmässigt delar ett kollektivt ansvar för vad som, rätt eller fel, sker i Israel är en klassiker i västerländsk debatt. ...

För varje ny förklaring lyckas Reepalu avslöja ännu mer om sina fördomar och avsikter. För att parafrasera Pyrrhys; en sådan förklaring till och han är förlorad."


Per Gudmundson likaså:

"Anledningen till att representanten från judiska församlingen inte vill tro på att Reepalu menar vad han säger, är att begrepp som israelisk lobby är vanligt förekommande i antisemitisk diskurs, där föreställningen om en global judisk konspiration som påverkar snart sagt varje politiskt skeende är en hörnpelare."

Inga kommentarer: