2010-03-26

Självständiga riksdagsledamöter stärker Alliansen

NT vägrar ju konstigt nog att lägga ut debattartiklar och insändare på nätet, men det hindrar ju inte mig från att lägga ut mina egna. Staffan Danielsson angrep mot i onsdags, hans artikel hittar ni här, och menade att jag var ett hot mot regeringen. Här är mitt svar:

Självständiga riksdagsledamöter stärker Alliansen

Trycka på rätt knapp. Det är vad man ska göra i riksdagen, enligt riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) (NT 24/3). Jag tycker istället att riksdagsledamöterna ska rösta utifrån sina och partiets grundläggande värderingar och ideologi.

Vad som är rätt knapp att trycka på i omröstningarna i riksdagen ska, enligt Danielsson, inte riksdagsledamöterna avgöra själva. Det ska partiledningen avgöra. Tänker man på något annat sätt är man ett hot mot regeringen, menar han. En borgerlig regering som förlorar flera omröstningar i riksdagen kommer att tappa makten till Socialdemokraterna, påstår han vidare. Därför är riksdagsledamotens uppgift ”att lotsa regeringens förslag genom riksdagen”. Utan närmare eftertanke låter det som ett rimligt argument till varför partipiskan ska råda, men argumentet innehåller flera felaktigheter och är i grunden falskt.

Danielssons argument håller bara om det vore så att han och de andra ledamöterna bara följde partipiskan när det egna partiet satt i regeringen. Så är inte fallet. De lyder slaviskt även i opposition när ingen regeringsmakt står på spel. Därför är det i grunden falskt.

Inte heller blir det så att en regering kommer förlora massvis med omröstningar om riksdagen är mer självständig. Vet regeringen att så är fallet kommer de vara måna om att verkligen försäkra sig om att stödet finns – innan de lägger fram förslag.

När förankringen sker så är det både regeringens och riksdagens uppgift att försöka hitta kompromisser. Det är alla politikers uppgifter. Men det är också en politikers uppgift att veta när man inte ska kompromissa. När något går tvärs mot ens egna och partiets grundläggande värderingar, då ska man inte kompromissa. Detta sker naturligtvis inte så ofta. För min del har det under denna mandatperiod handlat om FRA-lagen och under nästa period EU:s datalagringsdirektiv, som kommer upp efter valet.

Det som kommer att ske om man agerar som jag tycker, är att maktbalansen förskjuts något till förmån för riksdagen och därmed till förmån för väljarna. Detta ställer högre krav på riksdagsledamöterna. Väljarna kommer inte bara kräva partierna på ansvar, de kommer kräva sin lokala riksdagsledamot på ansvar. Dessa måste förankra mycket bättre hos väljarna och kan inte vara totalt okända.

Det är därför jag knackar dörr. Över 10 000 hushåll kommer jag besöka fram till valet. Jag söker ett mandat av väljarna i Östergötland att vara en självständig riksdagsledamot. Då måste de få en chans att veta vad jag står för, vad mina grundläggande värderingar är.

Med mer självständiga riksdagsledamöter får vi en bättre fungerande demokrati i Sverige. Vi får personer som sitter i riksdagen som är folkets företrädare och inte bara lydiga knapptryckare. Med sådana riksdagsledamöter skulle Alliansen bli starkare än någonsin.

Mathias Sundin (FP)
Riksdagskandidat och oppositionsråd

Inga kommentarer: