2010-04-23

Men jösses, Lena

"Man talar om att presstödet ska handla om att stärka demokratiska grundvärderingar. Även om det handlar om yttrandefrihet så är det inte samma sak som att skattebetalarnas pengar ska gå till att stödja den här formen av media."

Det kulturministern pratar om är att Nationaldemokraternas tidning har fått presstöd. Helt enligt reglerna:

"Presstödsnämnden får vid tillämpningen av denna förordning inte ta hänsyn till vare sig tidningens politiska inställning eller dess ställningstagande i enskilda frågor".

Istället för att dra slutsatsen, som Johan Folin i Kvällsposten gör, att det är presstödet i sig som borde avvecklas, ska alltså reglerna ändras. Inte nog med att staten ska hålla tidningar som inte klarar sig på egen hand under armarna, nu ska staten också bestämma vad som ska stå i tidningarna.

Gör om, gör rätt.

Inga kommentarer: