2010-04-30

Ta opinionen för vad den är

Att vara politiker ett valår är att kastas mellan himmel och helvete. Eller något ditåt i alla fall. Ena dagen kommer en mätning som säger att Alliansen halverar avståndet till vänsterpartierna, andra dagen att avståndet dubblas.

Många kopplar de allra senaste händelserna till vad som presenteras i mätningarna. I dag ser vi till exempel i Synovate att vänsterpartierna ökar avståndet. Har det med deras senaste dagars alla utspel att göra? Väldigt lite. Mätningen är gjord mellan 12-28 april.

Det man ska titta på är trender, inte enskilda mätningar. Då kan man se att Alliansen var nästan i fatt i januari 2009, sen tappade vi lite grann sett över hela 2009, för att dippa en hel del i slutet av året. Från och med januari har vi hämtat in.

Trots dessa trender rör sig opinionen hela tiden upp och ner lite. Alliansen tog nyligen in i flera mätningar, och vänsterpartierna hade ökat något innan dess, nu kanske vi ser en liten uppgång för vänstern igen.

Så valarbetare på båda sidor - ha lite is i magen.

Kolla in några poll of polls: Henric Oscarsson, Ekot och SVT.

Inga kommentarer: