2010-04-26

Vem gjorde SD till vågmästare?

Lars Stjernkvist skriver om Sverigedemokraterna i sin blogg:

"Efter valet finns en risk att SD förblir vågmästare ( de är det i dag, dock bara formellt eftersom stolarna står tomma) och då är frågan hur vi andra förhåller oss."

Men så hade det inte behövt vara. Hade MP samarbetat med Alliansen efter valet hade vi bildat en stark majoritet. När de istället valde S och V blev SD vågmästare eftersom de tre partierna inte får egen majoritet.

Nu tycker jag inte att man ska välja samarbetspartner utifrån det. Men man ska samtidigt vara medveten om vad man gör och ta ansvar för den situation man själv skapar.

Lasse skriver också att han låter väljare ruffsa honom i håret när han är ute och knackar dörr. Jag knackar ju också dörr, men där går min gräns!

Inga kommentarer: