2010-06-14

Alliansens fullmäktigegrupp

Om en liten stund ska vi ha gemensam fullmäktigegrupp för Allianspartierna. Jag förstår att ni läsare inte direkt går i spinn av den nyheten, men det är faktiskt historiskt.

Normalt sett pratar vi gruppledare i Alliansen oss samman. Sen går vi till respektive grupp och hör vad de säger. De kan då komma med ändringsförslag eller helt rösta ner den linje vi kommit överens om. Då blir det till att förhandla om i Alliansen och se om vi kan hitta en ny gemensam linje. Men ikväll ska vi inte sitta var för sig och fatta beslut, utan göra det gemensamt. För en kommunpolitiker och gruppledare är det faktiskt spännande. Jag tror inte det har hänt förut i Norrköping.

Fem-sex år av nära samarbete i Alliansen, och många år av borgerligt, lite lösare, samarbete dessförinnan gör att vi känner varandra ganska bra. Nu får vi se om vi klarar av även detta. Tror att det kommer gå fint. Vi har inlett med smörgåstårta. Efter en stadig bit fattas alla beslut lite lättare.

Inga kommentarer: