2010-06-02

Frågor som kräver svar

Det finns en hel del att reda ut om vad som hände i samband med bordningen av skeppen på väg till Gaza. Här är ett par viktiga saker. Det finns mer, men dessa tillhör de viktigare, om inte vikigaste:

Hur kom det sig att så många människor blev dödade och skadade?

Vi har sett på ett antal videofilmer nu att soldaterna blev rejält angripna och även att aktivisterna sköt med skarpladdade vapen. I en sådan situation är risken stor att någon dödas, men att så många dödades visar att något gick rejält snett. Hur agerade de israeliska soldaterna här? Det skulle inte förvåna mig, men nu spekulerar jag, att man kommer fram till att deras svar på eldgivningen från aktivisterna var alldeles för kraftig. Men kanske finns det något annat scenario som förklarar varför det skedde, det vill jag veta. En annan fråga är varför inte soldaterna evakuerades. Var det för farligt, blev situationen för akut - varför valde man inte det alternativet när situationen ballade ur?

Hur kom de aggressiva aktivisterna ombord på ett av skeppen?

På fem av sex fartyg gick det till precis som man i förväg från Ship to Gaza meddelat att det skulle gå till. Civilt motstånd mot soldaterna. Där dödades ingen. På ett av fartygen hade ett antal aktivister förberett sig med en hel del vapen och angrep med full kraft soldaterna när de kom ombord.

Hur kom dessa aktivister ombord? Blev de godkända att delta i flottiljen av de som är ansvariga, eller smög de sig ombord? Vad för koll hade arrangörerna av flottiljen på de som åkte med? Var det ingen som upptäckte alla vapen de hade med sig? Och hur ställer sig arrangörerna och inte minst omvärlden till dessa aktivister idag? Jag har inte hört någon av de som fördömt Israel säga ett ord om aktivisterna och deras agerande (förutom att de var fredliga). Är inte deras agerande intressant, både i skuldfrågan och i juridisk mening. Israels rätt eller fel att agera på internationellt vatten har många jurister uttalat sig om, men inte om aktivisternas agerande. Går det att försvara juridiskt?

Det finns som sagt fler frågor, men dessa tillhör kärnan.

6 kommentarer:

Fred sa...

För att få svar på frågor:

Ställer du upp på att kräva att Israel släpper alla video, ljud och bildupptagningar? Både då de som de själva tagit, de som togs av de reportrar som följde med den israeliska armén med löfte om att de skulle få publicera det efter aktionen men sedmera fick sitt material konfiskerat, och slutligen det som Israel tog från aktivisterna och besättningen på skeppen när de blivit förda till Israel och fick sina ägodelar beslagtagna?

Ställer du upp på att kräva det?

Fred sa...

Varför är du så tyst Mathias?
När du tidigare skrev om att man skulle vänta, var det tills att IDF får iordning på sin version?
Är inte det rätta att all video och alla bilder släpps eller återlämnas?

Du vill väl ha en ordentlig och transparant utredning?

Är du orolig att om alla fakta kommer fram så visar det sig att du hade fel? Jag är inte orolig, men din tystnad kan inte tolkas på något annat sätt än att du är rädd för en ordentligt genomförd utredning. Men varför skulle du vara det?

Mathias Sundin sa...

Min tystnad i kommentarerna beror på att diskussionen inte leder till något, det handlar nästan bara om att "sätta dit".

Som svar på din fråga tycker jag det verkar rimligt att bildmaterialet släpps.

Fred sa...

Du säger att det skall handla om att sätta dit någon? Att kräva att det material som Israel beslagtog, kan inte förstå vem man skulle sätta dit med det? Med undantag av de som visar sig vara ansvariga.

Istället så väljer IDF att bara släppa delar av materialet, tycker du att det tyder på något?

Du tycker det är rimligt, men du kan inte tänka dig att ställa dig bakom att kräva att allt släpps?
För någon som inte ville döma innan alla fakta var bordet så är beter du dig väldigt mjäkigt när det gäller att få alla fakta på bordet.

Mathias Sundin sa...

Min kommentar om att "sätta dit" avsåg den allmänna debatten i kommentarerna. Inte något bildmaterial.

Din kommentar när jag svarar visar just på det. Jag håller med dig om bildmateriel, då ska du ändå försöka vrida på det till något konstigt att det är mjäkigt, för att jag inte använder samma ord som du.

Fred sa...

Du har ett flertal gånger nu länkat till videofilmer släppta av IDF för att visa deras och din uppfattning. Du reflekterade aldrig över att de sitter på allt material och släpper bara det som stödjer vad de vill visa? Från vad du skrivit så syns inga betänkligheter av den sorten. Det är därför jag kommenterar du ordval. Andra viktigare röster börjar dock också fråga varför de inte släpper allt material, istället för bara hopklippta saker. Kanske trodde jag att du faktiskt menade vad du skrev tidigare om att inte börjar peka innan allt var utrett.