2010-06-24

Stjernkvist-finter fortsätter in i midsommar

Dagens insändare i Folkbladet från Lars Stjernkvist är en stilstudie i hur han väldigt ofta debatterar.

Den är ett svar på Jörgen Rundgrens dito igår. Rundgren påpekade att den bild Stjernkvist presenterade av betygsresultaten var missvisande, eftersom det som presenterades för media bara innehöll siffror utan nyinflyttade invandrarelever.

Stjernkvist inleder sitt svar med:

"Niondeklassarnas resultat i Norrköping visar en liten förbättring generellt..."

Vilket ju är precis den missvisande information som Rundgren pekar på. Så då är alltså inte de elever som går i nian, som i några fall gått i svensk skola i ett par år, inte niondeklassare? Inte enligt Lars Stjernkvist.

Som jag tidigare påpekat står det på kommunens hemsida: "Ökad andel Norrköpingsungdomar behöriga till gymnasiets nationella program."

Sen fortsätter insändaren i vanlig Stjernkvist-stil där han istället för att bemöta de faktiska anklagelserna, hittar på vad motståndaren har sagt och istället bemöter det.

Så här skrev Rundgren:

"Det ansvariga kommunalrådet Lars Stjernkvist (S) har gått ut med information om skolresultaten i Norrköping som är missvisande."

På det svarar Stjernkvist:

"Vi kan naturligtvis diskutera hur statistiken ska utformas. Men anklagelsen att jag har beordrat utbildningskontoret att trixa med siffrorna, den är som sagt mycket allvarlig. Dessutom är den felaktig och därför oförskämd."

Inte någonstans i Rundgrens insändare står att läsa att han påstår att Stjernkvist har "beordrat utbildningskontoret att trixa med siffrorna".

Debattips från Lars Stjernkvist: Kan du inte bemöta motståndarens argument, hitta på vad han har sagt och bemöt det istället.


Det allvarliga i detta är trots allt inte Stjernkvists oärliga debattstil, det är skolresultaten. De resultat han desperat försöker dölja är de sämsta någonsin, sedan det nuvarande betygssystemet infördes. Att vända den utvecklingen är vad han borde ägna sin tid åt. Det går såklart inte om man låtsas att utvecklingen går åt rätt håll.

Folkpartiet har lämnat in en motion som jag hoppas kommer i KF innan valet. Där har vi åtta förslag för en ny inriktning på Norrköpings skolor. Stjernkvist har i barn- och ungdomsnämnden såklart röstat ner den.

Inga kommentarer: