2010-08-24

Alliansen och FP ökar

I dagens Skop är det inte mycket rörelse mellan blocken, men Alliansen ledning ökar, om än inte så mycket.

Folkpartiets positiva trend fortsätter. +0,7%-enheter, från 6,6 till 7,4%. FP ökar även mest av alla partier i Stockholm, enligt Sifo. +1,9%-enheter till 9,4%.

  • Sifo - 6,1 till 7,8%.
  • Novus - 4,8 till 6,9%.
  • Synovate - 6,6 till 7,4%.
  • Skop - 6,6 till 7,4%.

Inga kommentarer: