2010-08-03

Inte tack vare Obama

President Obama höll igår ett tal där han bekräftade att det från den 31 augusti endast kommer vara cirka 50 000 amerikanska soldater kvar i Irak. De 50 000 ska lämna senast i slutet av 2011.

Vi ska komma ihåg när vi läser artiklarna i svensk media att det vi ser nu är president Bushs politik. Det var under hans tid som den så kallade "surge" genomfördes, med en ny strategi i militärens operationer och ett stort antal nya trupper till Irak.

"The mission’s name will change from Operation Iraqi Freedom to Operation New Dawn, and the 50,000 transitional troops will leave by the end of 2011, according to an agreement negotiated by President George W Bush and reaffirmed by Mr. Obama."

Den politiker i det egna ledet som var hårdast kritiker av hur kriget sköttes och förespråkade "the surge" var John McCain. Barack Obama var hårdnackad motståndare. Även under hösten 2008 när det var uppenbart att "the surge" var lyckad sa Obama att han ändå var motståndare.

"In his speech here, Mr. Obama hailed the improved security in Iraq without mentioning that he had opposed the 2007 troop buildup ordered by Mr. Bush, which along with a strategy change, is credited by many with turning the war around."

Han ville istället då, och tidigare, sätta upp en tidsgräns för att dra tillbaka trupperna. Även när läget var som allvarligast alltså.

På hösten 2008 kom president Bush överens med de styrande i Irak om hur ett trupptillbakadragande skulle gå till. Detta skedde efter ett kraftigt minskat våld och dödade, som ett direkt resultat av en förändrad strategi.

Men Obama verkar ha gjort helt om nu. Strategin bakom "the surge" påminner mycket om vad han nu gör i Afghanistan, där han bland annat tillför ett stort antal nya soldater. Arkitekten bakom Irakstrategin, general Petreus är nu högsta ansvarig för kriget i Afghanistan. Jag hoppas att det får samma resultat som i Irak.

Inga kommentarer: