2010-08-27

MP börjar likna SJ

Socialdemokraterna fortsätter falla i dagens Synovate-mätning. Då var det ju tänkt att Miljöpartiet skulle träda in som lok och dra vagnarna ett tag. Men MP liknar allt mer ett SJ-lok.

Signalfel, slut i bistron och snart hör vi säkert det fruktade "vi ska bara starta om datorerna". Det slutar oftast med att tåget står stilla.

I Synovate backar MP med 1,1 %-enheter och i Novus väljarindex kan man se att de stannat upp och backat sedan juni.

Alliansen ökar sin ledning i Synovate. 3,7%-enheters ledning idag, jämfört med 1,2%-enheter förra veckan.

Inga kommentarer: