2010-08-16

På nyhetsfronten mycket nytt

Det är full sprut på partierna nu. Här är några grejer som jag gillar:

Språktestet bra för integrationen, Gulan Avci och Nina Larsson, båda FP, i SvD:

"Inom Alliansen finns olika syn kring medborgarskapsfrågan. Folkpartiet liberalerna är det enda parti som så tydligt driver frågan. Nu är det dags för övriga partier inom Alliansen att ompröva tidigare beslut. Vi har inte råd att vänta längre."

Kritik mot (M) och (S) för deras loja attityd mot Iran, Fredrik Malm (FP):

"Sverige borde redan på ett tidigt stadium ha verkat för skärpta sanktioner inom FN:s säkerhetsråd och även i EU. Svenska UD valde dock att gå i motsatt riktning."

Gör Rosengård till ekonomisk frizon, Johnny Munkhammar (M):

"Är en förändring över hela landet inte möjlig kan frizoner vara en lösning. Då skulle områden som Rosengård befrias från skadliga skatter och regleringar. Då vore det lättare att starta företag, billigare att anställa och lönsammare att investera där."

Inga kommentarer: