2010-09-13

Ingen könssegregation i skolan

Folkbladets artikel om invigningen av Jasminskolan avslutas så här:

"Så var det dags för lunch och männen och pojkarna går till sin matsal. Kvinnorna och flickorna till sin."

Det är naturligtvis inte acceptabelt. Jag har pratat med rektorn och han menar att det var tillfälligt för invigningen. Varför man ska dela upp män och kvinnor på invigningar förstår jag inte. Det är en mycket oroväckande signal och jag tycker man ska markera stenhårt. Därför har jag anmält Jasminskolan till Skolinspektionen, eftersom detta strider mot läroplanen.

Nu får de granska skolan. Om det inte finns något att anmärka på är det bra. Men den här typen av tendenser ska inte tolereras ens på invigningar.

Inga kommentarer: