2010-09-19

Tänk på skolan när du röstar

Folkpartiet och Alliansregeringen har inlett den största reformeringen av skolan sedan allmän folkskola 1842. Att reformera skolan tar tid. Flera av reformerna (som ny gymnasieskola, betyg från mellanstadiet osv) håller på att förberedas ute i skolorna och kommer genomföras först nästa mandatperiod. Blir inte Alliansregeringen omvald, blir det inga reformer.

I Norrköping har flumskolan fått fortsätta senaste även de senaste fyra åren. Betygsresultaten i nian är de lägsta någonsin. Norrköping faller kraftigt i lärarförbundets ranking. Och så vidare. Vi behöver reformera skolan även i Norrköping. Det kommer inte ske om inte Alliansen vinner.

Så tänk på skolan när du röstar.

Jag är inget stort fan av Folkpartiets valaffischer, men en av dom är i alla fall väldigt sann: Framtiden börjar i klassrummet.

Inga kommentarer: