2010-11-23

Konstiga invändningar mot ordningsomdöme

Thomas Idenås och Teresa Carvalho skriver om Folkpartimotionen som kommer upp i KF på måndag, där vi bland annat föreslår införandet av ett ordningsomdöme.

De är så klart emot det, som Socialdemokraterna har varit inledningvis mot alla av Folkpartiets förslag inom skolområdet.

Argumenten känns märkliga. Så här skriver Idenås:

"Det är nog ingen som på allvar tror att ett ordningsbetyg kommer att få lugn och ro i klassrummen. Den elev som är stökig i skolan har förmodligen andra problem ovanpå det, om man vill ha ordning och lugn i skolan är det ett långsiktigt arbete med både barn och föräldrar, det är inget man löser med ett ordningsbetyg."

Jag undrar, är det någon som har påstått att ett ordningsbetyg kommer lösa alla problem? Argumentet "det löser inte alla problem" kan i så fall användas mot precis allting som finns inom skolan. Typ

"Flera kuratorer löser inte alla problem."

"Fler lärare löser inte alla problem."

"Matteböcker gör inte alla barn lär sig att räkna."

"Utvecklingssamtal löser inte alla problem."


Ingen har påstått att någon enda åtgärd löser alla problem. Det betyder inte att de enskilda åtgärderna, som de ovanstående, är dåliga. De är delar av en helhet. Ordningsproblem i skolan gör att eleverna får svårare att lära sig det de ska. Ett ordningsomdöme skulle förbättra den situationen, inte lösa problemen helt.

Idenås fortsätter:

"Jag hävdar med bestämdhet att dialogen mellan föräldrar och lärare ska föras under terminens gång ... Skulle jag som förälder få ett papper i December som berättar att mitt barn har varit stökigt i skolan under hösten skulle jag bli förbannad, varför har ingen sagt något innan."

Men herregud, hur tror du det går till i skolan? Återkoppling till föräldrar sker under hela terminen. Såklart även med ordningsomdöme. Det är just detta som är hela poängen. Att ordningsfrågorna ska få större vikt vid exempelvis utvecklingssamtal. Det är en långsiktig process, precis som allting i skolan.

Sen tar Idenås upp en massa frågor kring ordningsomdömena. Svaren tycker jag man kan utläsa i motionen, men för er som inte sett den så kommer lite svar här också:

"Sen ska det bli intressant att höra definitionen på vad ordning innebär och vad som ska ingå och när man ska ge en elev dåligt betyg i detta."

Det handlar exempelvis om språkbruk, hur man behandlar sina kamrater, om man kommer i tid, om man har med sig rätt material till lektionerna, och så vidare.

"Om eleven har haft jobbigt de första 2 månaderna men sen varit lugn 2 månader ska han/hon då få ett sämre betyg fast eleven visat klar förbättring?"

Det är sådana bedömningar lärarna gör utifrån de kriterier som utbildningskontoret, skolorna och eleverna tar fram - som vi skriver i motionen.

Till sist, igen om argumentet om att "enbart detta löser inte alla problem", så blir det lite extra lustigt just nu. Motionen innehåller nämligen sex olika förslag. Ordningsomdöme är ett av dem. En pusseldel.

Och nej, de sex förslagen löser inte heller alla problem. Men en del del av dem.

På måndag har Idenås lite att bevisa. Vad är hans lösningar? Svensk skola har lång tid tappat i kunskapsnivå. Norrköpings skolor ligger under Sverige-nivån. Det är facit efter ett långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav.

Inga kommentarer: