2010-11-17

Lättsinnig budget 1

Jag delar upp min kommentar kring de rödgrönas budget i två delar. I det här inlägget om innehållet i budgeten. I det andra om deras påstående om att de tvingas spara, för att regeringen minskar statsbidraget.

Det är ingen lätt uppgift att snickra ihop mandatperiodens budget, det ska jag villigt medge. De rödgröna gav sig själva dessutom extra svåra förutsättningar genom att tidigare planera in ett underskott på nästan 200 miljoner kronor nästa år.

I dessa besparingar, som de nu tvingas till för att nå nollresultat, prioriterar de framförallt barn- och ungdomsnämnden, tycker jag mig kunna utläsa. Det är bra. Men det blir trots allt en del besparingar, framförallt inom gymnasiet. Det är allvarligt med tanke på att vi inför en helt ny gymnasieskola nästa höst, och ska leva med två parallella system ett tag. Sånt kostar.

Men det riktigt allvarliga i budgeten är den lättsinniga inställningen till de finansiella målen. Grunden är en budget i balans och ett viktigt mål kan vi kalla "spara i ladorna"-målet:

"För att undvika att behöva tvärbromsa vid sämre tider bör kommunen åstadkomma överskott under goda tider som kan användas vid sämre tider."

Klokt - och beslutat i bred politisk enighet.

Nu ser vi starka tecken på att vi är på väg in i en högkonjuktur. BNP ökar kraftigt i år och nästa år, samtidigt som arbetslösheten har börjat sjunka och fortsätter göra det. Kommunerna släpar efter lite, men inte så mycket.

Trots detta mål, trots läget vi befinner oss i och trots den jobbiga situation som uppstår nu med det planerade underskottet, så finns nya stora underskott planerade även år 2012, 2013 och 2014. Sammantaget 225,5 miljoner kronor under de tre åren.

Att bryta mot de finansiella målen är som att bygga hus och hälla för mycket sand i cementen. Grundfundamenten blir porösa och ostadiga.

Att upprätta hålla de finansiella målen har vi i Alliansen gjort i varenda budget under förra mandatperioden. Det kommer vi göra nu också, och det är mycket oroande att se de rödgröna återigen bryta dessa.

För att Norrköpings kommuns ekonomi inte ska urgröpas krävs en positivare utveckling än vad vi kan se i prognoserna. Att fler kommer i arbete så skatteintäkterna ökar mer än vad vi tror just nu.

Det är med andra ord bara att börja hoppas.

Inga kommentarer: