2010-11-30

Lite sand i cementen

Vi i Alliansen har precis presenterat vår budget för 2011 till 2014.

Det är en budget som uppfyller de finansiella målen - för hela perioden, och vart och ett av de fyra åren.

Grunden för de finansiella målen är detta:

"För att finansiera verksamheten över tid krävs normalt sett mer än ett nollresultat i driftredovisningen."


Sverige har nu rekordhög ekonomisk tillväxt, 6,9% förra kvartalet jämfört med samma kvartal för ett år sedan. Kommunerna släpar efter lite grann i skatteintäkter, men det pekar uppåt även för oss. Det är alltså de kommande åren vi måste bygga upp överskott, som vi kan använda under de sämre åren. Precis som det står i ett av de finansiella målen:

"För att undvika att tvärbromsa vid sämre tider bör kommunen åstadkomma överskott under goda tider, som kan användas vid sämre tider."

Detta är extra viktigt nu när vi är på väg ut ur en finanskris och läget framåt fortfarande är mycket osäkert. Irland har problem, Portugal likaså. Spanien är ett stort orosmoln. Det kan smälla när som helst. Då såg vi, genom Sveriges exempel, att har man ordning och reda i ekonomin så klarar man sig bättre i krisen, och man kommer ur den snabbare.

När de rödgröna i Norrköping presenterade sin budget så konstaterade jag att de finansiella målen inte uppfylls 2012-2014. De går med underskott, klarar inte att finansiera investeringarna och klarar inte pensionsavsättningarna.

Att bryta mot de finansiella målen är som hälla för mycket sand i cementen. Det blir poröst och ostadigt. Bygger man något på det rasar det lättare samman. I Alliansens budget är det lite sand i cementen. Betongplattan i grunden blir stark och stabil att bygga på.

Inga kommentarer: