2011-01-19

Chydenius bättre förslag än Gripenstedt

PJ Anders Linder föreslår att Johan August Gripenstedt får pryda de nya 200-kronorssedlarna. Det är inget dåligt förslag, men det finns ett bättre - Anders Chydenius.

Bakgrunden är att riksbanken vill att alla sedlar ska få ny utformning och att en ny 200-kronorssedal införs. Det innebär ju att Gripenstedt och Chydenius inte måste konkurrera, men ska man välja så är den senare att föredra. Om jag kokar ner det till tre argument:
  1. Anders Chydenius största bedrift var införandet av den då världsunika tryckfrihetsförordningen, som också lade grunden för vår långtgående offentlighetsprincip. Chydenius var i riksdagen 1765-66 initiativtagare till reformen, han skrev lagen och han drev igenom den.
  2. På det ideologiska planet var hans största bedrift skriften Den Nationella Winsten. Den legendariske ekonomiprofessorn Eli Heckscher skrev att den är en "klassiskt klar och enkel framställning av den ekonomiska liberalismens grundåskådning". Hade den getts ut på ett av de stora språken hade troligen Chydenius blivit världsberömd. Det han beskriver är nämligen den osynliga hand som Adam Smith blev berömd för drygt tio år senare.
  3. Chydenius var en oerhört produktiv riksdagspolitiker. Han hade starka principer, han tog strid för dem och han lyckades ofta uppnå resultat. När han genom ett listigt maktspel brottade greppet över statens budget från den hemlighetsfulla sekreta utskottet till förmån för hela riksdagen skaffade han sig mäktiga fiender. När han senare i samma anda hårt angrepp det egna partiets penningpolitik blev det för mycket, och partiledningen lyckades få honom utkastad ur riksdagen. I efterhand visade det sig att Chydenius kritik var berättigad. Den penningpolitik som fördes var katastrofal.
Chydenius ligger alltså bakom en central del av vår grundlag, han var på sin tid världsledande inom ekonomiskt tänkande och kopplingen till just riksbanken blir tydlig med hans strid om penningpolitiken.

Det kan också vara värt att påminna om att Anders Chydenius prydde de finska 1000-marksedlarna innan de införde euron.

Johnny Munkhammar sluter upp kring PJ:s förslag.

Skicka in era förslag till sedlarmynt@riksbanken.se.

Inga kommentarer: