2006-03-03

Årsmötestalare på NT Debatt

Johnny Munkhammar som imorgon besöker folkpartiets årsmöte i Norrköping, skriver idag på NT Debatt. Han nämner bland annat Lars Leijonborgs bok Global utmaning, men menar att Lars är för försiktig i sin reformförslag. Studerar man länder i Västeuropa med bäst utveckling så är det också de som har mest fri ekonomi. Bäst har det gått för Irland, Spanien och Holland, sämst för Österrike, Tyskland - och Sverige.

Inga kommentarer: