2009-11-30

Dags för Skärblacka

Precis hemkommen från Skärblacka. Har träffat S-föreningen som har en studiecirkel om Blackas utveckling. Eftersom Folkpartiet och Alliansen varit aktiva kring Skärblacka så ville de berätta om några idéer de hade. Helt klart intressant, ska kolla upp det de hade att säga och se om vi kan agera.

Skrev om Skärblacka i Folkbladet idag, tillsammans med Åke Bjurhamn. Dom hade såklart sett artikeln och tyckte det var bra att någon drev på, trots att de är gamla gråsossar, som de själva sa.

"När senast gjorde (S) en satsning i Skärblacka? Skärblacka är inte stället som Gud glömde, men dock stället som Socialdemokraterna glömde.

Skärblackabadet ska naturligtvis inte stängas.
Vi satsar en kvarts miljon kronor på att göra badet attraktivare, med en snyggare entré (som även gynnar Blacka musik), byggandet av en altan och bubbelpool, som gör badet mer attraktivt.
Upprustning av Mosstorpsskolan för 7,5 miljoner kronor, redan nästa år.
Upprustning av brandstationen för 2,5 miljoner kronor, också redan nästa år.
42 miljoner kronor för upprustning av Vickelbygården.

Mycket mer kan göras i Skärblacka än detta, men det är en början. Vi tar tacksamt mot fler idéer."


Nu är det dags för fullmäktige! Mest debatt lär väl det bli om matfabriken som majoriteten vill bygga. Ett kontrakt på 25 år ska skrivas. 25 år! Good bye närodlat.

I morgon kopplas kablarna in till FRA

I morgon börjar FRA-lagen gälla. Kablarna kopplas in. En mycket trist dag för svensk demokrati. Att lagen kunde komma tillstånd berodde på att riksdagsledamöter inte vågade stå upp för sin egen åsikt. Om detta skriver jag idag i Corren:

"Något är ruttet i svensk demokrati när riksdagsledamöter röstar emot sin egen övertygelse. Det vill jag ändra på.
...
En majoritet av riksdagsledamöterna var mot FRA-lagen, ändå röstades den igenom. Låter det märkligt? Det är märkligt. Anledningen att den kunde gå igenom var att de riksdagsledamöter på den borgerliga sidan som var mot lagen vek sig för partipiskan.
...
Jag är Folkpartist, jag gillar de flesta av Folkpartiets åsikter och det mesta av vad regeringen gör. Men allting kan jag inte acceptera och väljarna borde få större påverkan på vad som sker i riksdagen. Svensk demokrati har problem, men de går att fixa genom att välja in fler orädda och självständiga personer i riksdagen."

2009-11-27

Mona Sahlins logik

Mona Sahlins utspel om Saab påminner mig om ett citat från den lysande TV-serien "Yes, Prime Minister":

We must do something.
This is something.
Therefore we must do it.

2009-11-26

Ett tydligare borgerligt Folkparti

Utlovade tidigare lite fler reflektioner kring Folkpartiets landsmöte. Kortfattat kan jag säga att jag aldrig känt mig så hemma i Folkpartiet som nu - och då har jag på intet sätt känt mig vilsen tidigare. Men FP tog på landsmötet ett kliv för att bli ett tydligare borgerligt parti, inte minst inom skatteområdet:

-Avskaffad värnskatt.
-Sänkt statlig skatt.
-Billigare att anställa.
-Fortsätta skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare.

Vi sa mycket tydligt också:

- Nej till ökad kvotering av föräldraförsäkringen.
- Nej till kvotering av bolagsstyrelser.
- Ja till gårdsförsäljning av viner.


Alkoholpolitiken är inte enkel, men de som slår allra mest vakt om Systembolaget halkar lätt över i ett förmynderi. Motståndet mot gårdsförsäljningen grundade sig i något sådant, även om tankarna kring att motverka alkoholism är sunda. Men vi måste ha balans, det hittade landsmötet nu.

- Ja till fler kärnkraftsreaktorer.

I kärnkraftsfrågan är vi fortsatt offensiva. Det finns ingen anledning att låsa fast sig vid ett visst antal reaktorer.

- Ja till att ta tag i upphovsrättsfrågan.

Upphovsrätten var partistyrelsen förvånansvärt rädda att ta i. Man ville avslå en motion från Madeleine Sjöstedt som just uppmanade till att verkligen börja jobba med frågan. Trots PS motstånd beslutade landsmötet att anta motionen. Mycket bra!

- Ja till livstidsstraff.
- Ja till längre tidsbestämda straff.
- Det ska bli svårare att komma ut ur fängelset efter två tredjedelar av straffet.


Motståndet mot livstidsstraffet var en kvarleva från snällismens dagar. Mer hänsyn till brottslingen än offret. Självklart ska kriminalvården var just vård, men i det måste skyddet för övriga samhällsmedborgare finnas. PS körde på den gamla snällism-linjen, men förlorade klart.

- Ja till euron.

Det var nog landsmötet minst kontroversiella förslag. Folk sa att vi inte skulle driva den frågan i EU-valet, det är en riksdagsfråga. Fine, så är det. Därför tänker vi driva den också i riksdagsvalet.

2009-11-25

Egna siffror

Lars Stjernkvist har skrivit ett svar, dock utan att bemöta något i sak. Han berör detta med statistiken och menar nu att Skolverkets siffror inte duger. Han ska ta fram egna siffror till kommunfullmäktige istället. Var och en får själva bedöma trovärdigheten i det.

När resultaten har gått upp något tidigare år så fanns det tydligen ingen anledning att hänvisa till några egna siffror.

Någon reflektion över skillnaden mellan FP-styrda Stockholm och S-styrda Norrköping får vi inte, förutom en allmänt svepande och till viss del falsk kommentar:

"Dessutom kan jag dela Sundins glädje över att FP-styrda Stockholm har bättre resultat, och utesluter inte att det beror på kloka lokala beslut. Det betyder dock inte att jag tar för givet att försämringen på riksplaner är Jan Björklunds fel..."

Som jag antar att Stjernkvist känner till så är de flesta av regeringens skolbeslut ännu inte genomförda i praktiken. Det är en grundläggande förändring av svensk skolpolitik som är beslutad, men huvuddelen av genomförandet görs nästa mandatperiod. Slängen mot Björklund är med andra ord i grunden falsk, vilket Stjernkvist vet, men är typisk för hans debattstil.

Här i Norrköping har Stjernkvist och hans kompisar haft 15 år av oavbrutet styre. Här kan vi se resultat av den förda politiken.

Svepande anklagelser från Stjernkvist

Som vanligt när Stjernkvist blir pressad blir han svepande, otydlig, hittar på motståndarens argument eller vad denne sagt. Nu är det skolresultaten han ska förklara och bemöter inte ett dugg i sak, utan kommer med ett påhitt. Så här skriver han:

"Jag ska inte här lägga ut texten om alla hans svepande anklagelser och brutala retorik (Sundins alltså), bara notera att om årets resultat för niornas är det sämsta i historien, ja, då började historien 2006..."

För det första inte "det sämsta i historien". Jag har skrivit två blogginlägg och båda gångerna tydligt skrivit "det sämsta resultatet någonsin under det nya betygssystemet." Det är viss skillnad.

För det andra så var 2006 ett bättre år resultatmässigt än 2009. Här är behörigheten till nationellt program på gymnasiet 2009-1999 för de kommunala skolorna, de siffror som finns på Skolverket. Jag har markerat 2009 och det näst sämsta året:

2009 83,4
2008 88,3
2007 85,9
2006 87,5
2005 85,1
2004 88,0
2003 87,9
2002 86,9
2001 83,9
2000 87,5
1999 89,0

Om vi räknar in friskolorna i Norrköping, då finns det ett år som var sämre, men inte 2006:

2009 85,6
2008 89,9
2007 87,1
2006 88,3
2005 85,8
2004 88,7
2003 88,5
2002 87,2
2001 83,7
2000 87,6
1999 89,0

Har Stjernkvist någon kommentar till detta? Har han någon kommentar till det faktum att i FP-styrda Stockholm ökar resultaten och minskar klyftorna och i S- och Stjernkviststyrda Norrköping minskar resultaten och ökar klyftorna? Eller kommer han göra som vanligt, ignorera att kommentera eller komma med några svepande påståenden om vad jag sagt?

Helena i P1

Det är väl inte helt varje dag man får skriva det, men Horace Engdahl är helt ute och cyklar i frågan om engelskan. Vi är ett litet land som är oerhört beroende av omvärlden. Att vi redan idag är duktiga på engelska gynnar naturligtvis oss svenskar och Sverige i största allmänhet. Skulle vi fokusera mycket mer på svenska på bekostnad av engelska innebär det att vi isolerar oss mer från omvärlden.

Lyssna på Helena von Schantz i P1 i morse, hon sopar golvet med Horace!

VM i dåliga bortförklaringar

Lars Stjernkvist skyller de dåliga resultaten i grundskolan - på flyktingbarnen.

Självklart påverkar det resultatet om barn kommer in i nian eller åttan, men att förklara ett tapp på inte mindre än fem procentenheter på 20-25 barn, när vi har nästan 1400 elever i de kommunala skolorna, ja det känns mindre trovärdigt. Dessa barn utgör 1,8 procent av det totala antalet elever och kan alltså inte orsaka en minskning på 4,9 procentenheter.

Dessutom har det även tidigare år gått sådana elever i skolan.

Borde man då inte ha framhållit, under något tidigare år när resultatet gick upp, att det var på grund av att vi inte hade så många flyktingbarn i skolan?

Lars Stjernkvist har lyckats prestera det sämsta resultatet i grundskolan sedan det nya betygssystemet. Han har sagt nej till alla förslag från Folkpartiet. Visst, man ska tro på sin egen politik, men nu ser vi resultatet (igen). I Stockholm där FP styr ökar resultaten och klyftorna minskar, här i S-styrda Norrköping är det precis tvärtom.

2009-11-24

Katastrofresultat i grundskolan i Norrköping

Idag kom siffror från Skolverket som visar att Norrköping rasar i betygsresultaten. Ja, rasar är faktiskt ingen överdrift. Ett tapp från 88,3% till 83,4 är en minskning på 4,9 procentenheter och mycket i dessa sammanhang.

Man ska komma ihåg att det alltid går upp och ner lite grann, men tappet nu är stort och det som är allvarligast är att detta är det sämsta resultatet någonsin under det nya betygssystemet.

Skolkommunalrådet Lars Stjernkvists högsta mål har dock varit att minska klyftorna mellan skolor och att föräldrarnas bakgrund ska spela mindre roll. Även detta misslyckas. Skillnaderna mellan skolor ökar och föräldrarnas utbildningsbakgrund spelar större roll i år jämfört med förra året. Klyftorna ökar.

I Stockholm, där skolpolitiken styrs av Folkpartiet genom skolkommunalrådet Lotta Edholm, går det precis åt motsatt håll. Resultaten överlag ökar, likaså resultaten för elever med respektive låg- och högutbildade föräldrar - men allra mest för de med lågutbildade föräldrar. Alla får det bättre och klyftorna minskar.

Lotta sammanfattar framgången:

"Det innebär konkret att vi är bättre i Stockholm på att samla in statistik, att vi har skriftliga omdömen och att vi satsat på speciella projekt för betyg och bedömningar. Men också att vi har haft ett väldigt fokus på de elever som behöver stöd mest. Andelen behöriga har gått upp i samtliga kategorier men bäst har de elever som har svårast förutsättningar lyckats."

Det är precis den skolpolitiken Folkpartiet har föreslagit i kommunfullmäktige gång på gång. Vi har hånats. Vi har velat stämpla barn, har det hetat. Nåja, vi ser nu resultatet.

Stigande FP-stjärna

Helena von Schantz är Folkpartist i Valdemarsvik (och lärare på Djäkneparksskolan i Norrköping) och på väg att bli en mycket framträdande sådan. Det var hon som skrev motionen till Folkpartiets landsmöte om engelska från första klass, det som nu är på väg att bli ett regeringsförslag.

Hon är också totalt orädd. Liberala Kvinnor under Birgitta Ohlssons ledning driver kvoterad föräldraförsäkring stenhårt. Helena är ordförande för Liberala Kvinnor i Östergötland - och verbal motståndare mot kvotering!

I morgon i P1 Morgon, kl 8.15, debatterar hon med självaste Horace Engdahl om engelska från ettan. Se till att lyssna då!

2009-11-22

Folkpartiet för livstidstraff igen

I förslaget från partistyrelsen stod det i våras att livstidsstraffet skulle tas bort och istället ersättas med längre tidsbestämt straff, en åsikt partiet haft sedan länge. Niklas Frykman och jag tyckte att det verkade jäkla dumt och skrev en motion om att både bevara livstidsstraffet och inför längre tidsbestämda straff.

Vi har pumpat på med propaganda, senast i Aftonbladet, och fokus har hamnat på att bevara livstidsstraffet. Flera personer i partistyrelsen tyckte det var lika dumt som vi, däribland Birgitta Ohlsson och Torkild Strandberg, annars ofta på varsin sida i debatten.

Nu i debatten försvarade Johan Pehrson partistyrelsens linje, han som annars alltid brukar få skäll för att han bara är för hårdare straff.

Rätt snart - så snabbt att jag inte ens hann komma upp i debatten - insåg partistyrelsen och Pehrson att slaget var förlorat och gav upp. De förslog en kompromiss: Bevarat livstidsstraff - och längre tidsbestämda straff. Ja precis, nästan på kommatecknet det förslag Frykman och jag drev från början.

Förslaget gick igenom utan med klar majoritet och nu är Folkpartiet för att bevara livstidsstraffet i Sverige. Det känns riktigt, riktigt bra.

Lite synd kan jag tycka om Johan Pehrson. Som sagt, alltid nerskälld för att vara batongliberal, nu när han väl försvarar mjukare straff, ja då kör partiet över honom.

Ska sammanfatta mina övriga intryck från landsmötet, men nu, med bara tre timmar sömn i kroppen, ska jag ta en riktigt lugn kväll.

2009-11-21

I Aftonbladet om livstidsstraffet

Niklas Frykman och jag skriver om partistyrelsens förslag att avskaffalivstidsstraff idag i Aftonbladet:

"Om förslaget blir svensk lag skulle det innebära att Lasermannen, John Ausonius, som sköt elva invandrare och dödade en, skulle bli fri igen redan 2012. Mattias Flink som en tidig morgon i Falun sköt 47 skott med sin AK5:a och dödade fem kvinnor och två män, skulle komma ut 2014.

Samma år skulle också Tommy Zethraeus bli fri som en fågel. Han sköt vilt omkring sig på Stureplan i Stockholm och dödade fyra personer i tjugoårsåldern och skadade ytterligare ett tjugotal personer.

Vill vi verkligen ha dessa personer bland oss igen i samhället?"


Förslaget att avskaffa livstidsstraffet förlorade som sagt stort i utskottet i torsdags. I morgon kommer det upp på landsmötet och jag tror det finns starkt stöd för min och Frykmans linje även där.

Idag börjar vi med arbetsmarknad och arbetsrätten tätt följt av debatt om föräldraförsäkringen.

2009-11-20

Konspiration?

Så fort jag ska gå upp i talarstolen, så tar förhandlingspasset slut och de kvarvarande frågorna skjuts på framtiden (vilket brukar innebära lördag kväll och natten till söndag). Konspiration? Närå, taskig tur bara. Det innebär hur som helst att jag ännu inte varit uppe i talarstolen. I morgon blir det nog däremot många besök. Vi börjar med arbetsrätt på förmiddagen, sen föräldraförsäkring, kamphundar och upphovsrätt. För att nämna några.

Trots brist på talartid har jag nått en liten framgång. En motion, skriven av Birgitta Ohlsson, som jag också undertecknat, om en svensk minnesdag för Raoul Wallenberg gick igenom.

Mer talartid har det blivit för Jan Björklund. Han höll sitt anförande idag och det var som vanligt av hög klass. Tydlig framtidsoptimism, tro på globalisering, starkt stöd för Sveriges insats i Afghanistan och inte minst tydligt om att arbetsrätten behöver förändras och skatterna överlag måste sänkas. Mycket positivt!

Det finns många godbitar i talet, här är en:

Miljöpartiets mantra är ”tänk globalt – handla lokalt”. Det betyder i verkligheten ”handla inte med Afrika, men tänk gärna på dem.”

Vi liberaler tänker på Afrika. Därför säger vi ”tänk globalt, och handla globalt!”


Nu är det landsmötesmiddag. Jag och två partikamrater från Östergötland har bestämt oss för att cykla från hotellet och dit! Ingen av oss verkar vara någon friluftsmänniska direkt. Om vi kommer överleva är oklart. Ses på andra sidan - förhoppningsvis.

För er som vill hänga med i vad som händer på landsmötet så finns landsmötesbloggen.

På Makthavare.se finns en intervju med undertecknad.

2009-11-19

Knapp förlust och storseger

Landsmötet dag ett är avklarad. Idag i huvudsak utskottsbehandling. Det innebär att alla frågor inom ett visst område hanteras av ett utskott som tar ställning till partistyrelsens förslag till beslut. Oftast vinner PS, men ibland väljer utskottet en annan linje och då finns det en stor chans att landsmötet sedan bestämmer efter den linjen också. En förfäktning, kan man kalla det.

Knapp förlust. Jag satt i heta arbetsmarknadsutskottet där LAS och turordningsregler avhandlades. Partiledningen var lite nerviga, det märktes eftersom de skickade dit partisekreterare Ullenhag med partipiskan. Nädå, han var rätt snäll men det ger tyngd när han är på plats. Trots det - och trots en mycket märklig beslutsordning, som var till min åsikts nackdel - så blev det bara 14-10 till partistyrelsen. Det kan gå precis hur som helst när landsmötet beslutar på lördag.

Storsegern kom i frågan om livstids fängelsestraff. Jag satt inte i det utskottet men kollega Frykman gjorde det och han såg till att utskottet körde över partistyrelsen så det visslade om det. PS vill avskaffa livstidsstraffet, vi vill behålla det. Endast två personer tyckte som PS. Jag tror vi vinner när frågan avgörs på söndag.

P1:s Studio Ett intervjuade bland annat mig just om arbetsrätten och livstidsstraffet.

Blev också intervjuad i Radio Östergötland, hörs här.

Artikeln i Di ligger ute på nätet nu, dock med en missvisande rubrik eftersom vi inte föreslår att avskaffa hela LAS, bara turordningsreglerna.

Mot landsmötet!

Idag börjar Folkpartiets landsmöte. Ska alldeles strax bege mig mot Växjö. Det ska bli otroligt roligt! Mitt tredje landsmöte, så nu känner jag att jag fullt behärskar mötesformen (det var inte helt lätt i början att fatta vad man faktiskt röstade om) och kommer kunna vara fullt aktiv i debatten.

Från Norrköping åker Karin Augustsson också och från Linköping bland annat Linnea Darell, som skriver om det i sin blogg. Hon ska, precis som jag, jobba för förändringar i LAS och rösta nej till att kvotera föräldraförsäkringen. Jag har dessutom motionerat mot partistryrelsens förslag att avskaffa livstidsstraffet, Folkbladet skriver om det idag.

Ska försöka blogga så mycket som möjligt där nerifrån, men ha inte allt för stora förhoppningar, det brukar vara svårt att hinna med. Ni kan följa det som händer på Twitter, #fplandsmöte.

I Dagens Industri om en ny arbetsmarknadspolitik

Alexander Bard och jag skriver idag i Dagens Industri (ej på nätet) om en ny arbetsmarknadspolitik. Frågan ska börja diskuteras på Folkpartiets landsmöte idag och jag sitter i utskottet som hanterar den frågan. Sen kommer det upp till beslut på lördag. Här är hela texten:

Dags att återupprätta den svenska modellen!

Ända sedan Saltsjöbadsavtalet 1938 har arbetsmarknaden dominerats av den svenska modellen: en flexibel arbetsmarknad med få lagar och många frivilliga överenskommelser. Tryggheten för arbetstagarna låg i den stora möjligheten att få ett nytt jobb - vingarnas trygghet som LO-ekonomen Gösta Rehn uttryckte saken på 50-talet - inte att till varje pris bevara det gamla. Det gav utveckling och tillväxt. Så funkar det inte längre. De frivilliga överenskommelserna har omvandlats till lagar och de som drabbas hårdast av detta är arbetstagarna. Därför är det hög tid att plocka bort och ändra en rad lagar så att vi får fler växande företag och en ökad trygghet för arbetstagarna. Folkpartiets partistyrelse har insett detta, men tar bara ett par myrsteg i rätt riktning. Men om Sverige återigen ska bli världsledande i välstånd efter krisen duger det inte med myrsteg, då krävs sjumilakliv.

Vingarnas trygghet återlanseras nu av forskningsinstitutet Ratio. För denna trygghet i förändring krävs en reformering i flera delar. Ett självklart första steg är ett avskaffande av turordningsreglerna vid uppsägning (som baseras på principen sist in, först ut). Folkpartiets partistyrelse vill utvidga dagens möjlighet att undanta två personer från turordningen, så att den gäller alla företag, inte bara de med högst tio anställda. Man lutar också åt att öka antalet personer som får undantas från två till fyra. Samtidigt avslår man ett förslag till landsmötet som vill radera turordningsreglerna helt och hållet. Var finns logiken? Om sist in, först ut är ett så stort problem för företagen att FP vill göra undantag från principen, då måste det väl rimligen vara mest logiskt att helt ta bort turordningsreglerna? Självklart är det den linjen Folkpartiet ska driva och landsmötet har en chans att se till att det blir så.

Sverige har ett mycket starkt anställningsskydd för dem som har ett fast jobb. Forskarna påpekar dock att den typen av anställningslagar har flera negativa effekter: Det blir mycket svårare för kvinnor, ungdomar och invandrare att få jobb. Dessa grupper fastnar i tillfälliga jobb och arbetsmarknaden får ett A- och ett B-lag. Dynamiken i ekonomin minskar. Den kreativa omställningen fördröjs vilket gör att gamla, improduktiva jobb blir kvar för länge. Små- och nystartade företag har svårt att hantera de höga kostnader som lagarna medför. Dessutom blir människor räddare för att byta jobb och hamna sist i kön, vilket leder till hälsoproblem och minskar incitamenten för företagen att skapa en bra arbetsmiljö.

Minskar man detta anställningsskydd är det viktigt att skapa trygghet på annat sätt. Framförallt genom fler, växande företag, så att det finns andra jobb att få om det man redan har försvinner eller om man vill utvecklas någon annanstans. Sverige är starkt beroende av gamla, stora företag, men har oroväckande få växande företag. Grunden för framgång är naturligtvis att kunskapsskolan återupprättas. Den reformeringen driver nu Jan Björklund igenom i snabb takt. Fortsatt sänkt skatt för låginkomsttagare är bra, men vi behöver även en platt skatt genom att värnskatten och den statliga inkomstskatten tas bort. Hög utbildning och flit ska löna sig, inte bestraffas som nu. Registrering av ett nytt företag ska gå att göra på mindre än 24 timmar. När företaget är igång måste det snabbt kunna växa. För det behövs låga skatter och minimalt med regler.

Även om vi får fler växande företag kommer människor i övergångsperioder att stå utan jobb. Även då måste det finnas en rejäl trygghet. Idag saknar stora grupper av löntagare med litet högre löner en bra inkomsttrygghet, framför allt för att taken i arbetslöshetsförsäkringen är så låga. Taken borde höjas så att fler får del av denna trygghet, men då är det avgörande att försäkringen förblir en omställningsförsäkring, ingen permanent försörjning. Det finns klart forskningsstöd för att detta förkortar tiden i arbetslöshet.

Vår förhoppning och önskan är att arbetsmarknadens parter tillsammans jobbar fram en modernisering av arbetsrätten. Det ansvaret har de hittills inte klarat av att ta. För att driva på processen borde en del av den lagstiftning som finns idag tas bort. Vi kan inte ha en lagstiftning som så tydligt skapar utanförskap för stora grupper och som både försvårar rörligheten och försämrar tryggheten på arbetsmarknaden. Därför borde Folkpartiet gå i spetsen för att modernisera svensk arbetsrätt och arbetsmarknad i grunden och återupprätta den svenska modellen. Mindre justeringar kommer inte att lyfta Sverige till toppen av välståndsligan. Folkpartiets partistyrelses förslag är ett par myrsteg i rätt riktning. Mycket mer behövs. Landsmötet kan se till att det blir så.

Mathias Sundin (FP), riksdagskandidat 2010, medlem i Liberati
Alexander Bard, grundare av nätverket Liberati, företagare

2009-11-17

Malmström wiipee II

Ok, försök till ett något mer resonerande inlägg. Cecilia är, som statsministern sa, den mest kvalificerade för uppdraget. Hon är doktor i statsvetenskap, EU-parlamentariker i sju år och EU-minister (med nästan ett helt ordförandeskap under bältet) i tre år.

Dessutom är hon en stor vän av Europasamarbetet. Det känns naturligt att Sveriges nya EU-kommissionär kommer från Sveriges mest EU-positiva parti.

Landsmötet i helgen blev plötsligt ännu mer intressant. Nu ska ju en ny minister utses. Det kommer snackas en del om det...

Malmström wiipee!

Det blev Cecilia! Är så glaaaad!

Välkommen Olle, grattis Lasse

Olle Johansson valdes igår till tredjenamn på Socialdemokraternas kommunfullmäktigelista. Jag välkomnar honom idag på morgonen i NT med en bredsida: Olle är flumskolans främste försvarare i Norrköping.

Eftersom NT numera konstigt nog inte lägger ut debattartiklar eller insändare på nätet (bra sätt att skapa debatt, NOT!) så klistrar jag in den nedan.

Passar också på att gratulera Lasse Stjernkvist till topplatsen på listan. Inte konstigt med tanke på hur synlig, välkänd och omtyckt han är bland många. Eva Andersson, som kom tvåa - igen - vet jag inte om man ska gratulera. Hon hade nog hoppats på förstaplatsen, efter att ha stått tvåa efter Mattias Ottosson under så många år. En topplats är det trots allt.

Apropå utnämningar så ska regeringen alldeles strax nominera EU-kommissionär. Det lär bli en kvinna, borgerlig sådan dessutom. Jag hoppas på Cecilia Malmström, men det finns många bra att välja på. Gunilla Carlsson från Östergötland torde ligga bra till, till exempel.

"Olle Johansson (S) ska bli nytt kommunalråd med ansvar för skolan, hoppas Socialdemokraterna. Jag har suttit ihop med Olle i kultur- och fritidsnämnden, i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Han är en av de trevligaste och bästa politiska motståndarna som finns. Men som skolkommunalråd vore han en katastrof. Olle Johansson är utan tvekan flumskolans främste försvarare i Norrköping.

Han är hårdnackad motståndare till hela den reformering som regeringen och utbildningsminister Jan Björklund (FP) genomför av svensk skola. Socialdemokraterna säger som parti nej till de största delarna av reformen, men Olle gör det med en hetta och glöd som få andra.

Olle Johansson är motståndare till betyg, speciellt ordningsbetyg. Han tycker inte att skolk ska skrivas in i terminsbetyget. Metoder mot mobbing behöver inte vara forskningsbaserade. Nationella prov i låg- och mellanstadiet för att upptäcka om det finns elever som inte hänger med, vill han stoppa. Någon garanti för stöd i läsning, skrivning och räkning i lågstadiet för elever som behöver särskilt stöd behövs inte. Ingen ökad yrkesinriktning och mindre teoretiska krav på yrkesutbildningarna i gymnasiet är behövligt, enligt Olle Johansson. Inte heller ska vi ha någon spetsutbildning, med toppelever från hela landet, i Norrköpings gymnasieskolor.

Listan kan göras mycket längre. I dessa frågor står han långt till vänster inom Socialdemokraterna. Vänsterpartiet vill avskaffa betyg och förbjuda läxor. Det är snarare den linjen Olle Johansson står för.

Skolan i Norrköping har problem. Vi har presterat sämre än övriga landet under en lång tid. Det förstår var och en hur svårt det då är att hävda sig i den globala konkurrensen. Folkpartiet har tillsammans med Allians för Norrköping (M, KD och C) lagt fram ett förslag på ny utbildningspolitik i Norrköping. Ett förslag som är kliniskt fritt från flum, eftersom vi vet hur grym flumskolan är mot eleverna. Kunskaper ska inte testas i flumskolan, det är elakt. Istället släpper man iväg eleverna utan att kunna läsa ordentligt, vilket såklart ger många problem högre upp i årskurserna. Alla är värd en andra chans, men framförallt en första. Flumskolan ger hur många chanser som helst, men aldrig en första. Olle Johansson (S) vill expandera flumskolan, han vill det mer än någon annan. Gör inte honom till skolkommunalråd."

2009-11-16

Tour de Norrköping och ett rimligt straff

Nej, jag har inte cyklat (Gud förbjude), utan åkt runt i Norrköping med buss. Kommunstyrelsen, eller i alla fall delar av den, har under dagen kollat in en del av allt som händer runt om i kommunen. Hamnen, Norrleden, spårväg, nya bostäder, Himmelstalund, Vrinnevi, och så vidare, och så vidare. Bra att se med egna ögon och få ett lite mer samlat grepp.

Och nu - något heelt annat. Annika Östberg. Jag har varit väldigt kritisk mot hur media gullar med henne och låtsas som om hon bara vara ett menlöst offer som råkade vara på fel ställe vid fel tidpunkt. Hur tragiskt än hennes liv var vid tillfället så hjälpte hon aktivt till att mörda. Sådana människor ska inte gullas med, även om man såklart kan försöka förstå och ändå känna medlidande.

Att hon nu får ett tidsbestämt straff och kommer ut efter 30 år i fängelse känns dock rimligt. 30 år är en lång tid och risken för återfall i brott verkar liten. Därför är det bra med livstidsstraff, man kan göra den bedömningen. FP:s partistyrelse vill avskaffa den möjligheten. Jag tänker försöka stoppa det förslaget i helgen på landsmötet.

2009-11-13

Varken guld eller gröna skogar

På Newsmill diskuteras Miljöpartiet och en del liberaler verkar tycka att dom är ett alternativ. Drömma går ju, men först är nog bäst att se sig lite omkring i landet. Här i Norrköping styr nämligen den koalition, S, V och MP, redan som nu vill ta över makten i hela Sverige. Jag skriver om det på Newsmill:

"Frihetliga personer i Stockholm drömmer våta drömmar om Miljöpartiet. Drömmen finns redan - i Norrköping. Där styr Miljöpartiet i en koalition tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Att kalla det mardröm är kanske att gå för långt, men politiken de för får i alla fall mig att vakna kallsvettig på nätterna. ...

Enligt retoriken är Miljöpartiet för friskolor, i praktiken har de röstat nej till samtliga friskoleansökningar sedan 2006. Flera dessförinnan också, men då var de bara ett stödparti till Socialdemokraterna. Nu har de verklig makt."

'Vi lovar inte guld, men gröna skogar', stod det på Miljöpartiets valaffischer. I Norrköping bidde det inga gröna skogar, och tyvärr inget guld heller.

Here we go again

Sju års fängelse för mord och två fall av mordförsök. Sju år blir i praktiken knappt fem år, eftersom man kommer ut efter två tredjedelar av tiden. Det är fallet Romario det handlar om.

Domstolen värderade brotten till 14 års fängelse, men sänker det till sju eftersom han är 19 år. Jag tycker det är rimligt att inte ha lika långa straff för yngre personer, men fem år är naturligtvis alldeles för kort tid för att med flit ha dödat en annan människa.

Vi ska dock komma ihåg att om inte regeringen skärpt straffskalan hade straffet idag varit ännu lägre. Nu kan man dömas till 18 års fängelse (förutom livstid), tidigare var maxgränsen tio år.

2009-11-12

Därför ska staten inte äga företag

Vattenfall duger utmärkt som exempel på varför staten inte ska äga företag. Det finns i grunden två huvudargument mot statligt ägande:

1) Staten gynnar de egna företagen.

2) Staten fattar beslut åt företaget utifrån politiska hänsyn, inte företagets bästa.

Jag skulle säga att det vi sett i fallet Vattenfall (hajade ni ordleken där!) de senaste dagarna är nummer två. Vattenfall har funderat på att sälja det svenska elnätet och satsa pengarna i brittisk kärnkraft. Ägaren, staten, har sagt nej. Kanske av företagsekonomiska skäl, vad vet jag, men det finns helt uppenbarligen också politiska hänsyn.

Kärnkraft är en känslig fråga och Vattenfall är redan ifrågasatt för expansion i kol etc i Tyskland (som beslutades om under förra regeringen). Det skulle helt enkelt kunna vara dåligt väljarmässigt och framförallt har vi ett parti i regeringen som motsätter sig kärnkraft (även om de i Sverige kan acceptera en del ny sådan).

Om det är rätt eller fel att satsa på brittisk kärnkraft vet inte jag, men jag vet att det inte ska avgöras utifrån politiska hänsyn och åsikter. Företag ska sälja sina produkter, tjäna pengar och skapa välstånd. Det är deras roll i samhället.

2009-11-11

Avskaffa inte livstidsstraffet

Igår kunde man läsa att en man har dömts till livstids fängelse - för andra gången! Mannen i fråga skar 1996 halsen av en berusad man på torget i Storfors. För det dömdes han alltså till livstid. Domen omvandlades så småningom till ett tidsbestämt straff på 21 år. En dryg månad efter det beslutet mördade han sin sambo och dömdes nu igen till livstid.

Folkpartiets partistyrelse vill avskaffa livstidsstraffet. Jag och Frykman har motionerat till landsmötet och motsätter oss det.

Vinner partistyrelsen på landsmötet och livstidsstraffet avskaffas så innebär det att fler mördare kommer släppas ut på gatorna. Som synes en inte alltid så smart idé.

2009-11-09

Barack Obamas resande

Barack Obama åkte till Köpenhamn för att lobba för OS i Chicago.
Barack Obama åker inte till Köpenhamn för att hjälpa till och driva igenom klimatavtalet.
Barack Obama åker till Oslo för att ta mot Nobels fredspris.
Barack Obama åker inte till Berlin för att fira Berlinmurens fall.

Ditt och datt

I lördags spikade vi Folkpartiets riksdagslista i Östergötland. Jag hamnade på andra plats vilket jag själv är grymt nöjd med. Karin Granbom Ellison har suttit i riksdagen två perioder och jag har aldrig tidigare ens stått på listan.
Ska jag komma in så finns det två sätt: Antingen går FP upp i valet och vi får två platser från Östergötland, eller så kryssar jag mig in. Eftersom jag redan inlett min jakt på att knacka 10 000 dörrar förstår ni vilket jag satsar på. Självklart innebär det också en ökad chans för ett bra FP-resultat, men jag tar helst saken så mycket som det går i egna händer. Ett bra resultat är dock verkligen inte uteslutet. Vi har en bra lista och en partiledare, Jan Björklund, som jag helt opartiskt bedömer vara den bästa i Sverige.

NT och Folkbladet skriver om andraplatsen, och Widar Andersson önskar mig lycka till och tror att jag kommer bli en bra oppositionspolitiker i riksdagen. Med tanke på dagens opinionsundersökning i Expressen kanske han inte borde vara så kaxig. Så fort sossarna och deras politik syns mycket i media tappar dom stöd hos väljarna. Men det gör inte så mycket för Widar, han är bra på att skriva om Mona Sahlin och sossarnas oppositionspolitik, och kommer säkert också bli bra på att skriva om Lars Stjernkvist som oppositionsledare i Norrköping.

Tobias Josefsson från Mjölby, nia på listan, skriver om nomineringsmötet.

Seved Monke kandiderar i Stockholm. Kolla in honom, mycket driftig herre!

Mark Klamberg och Mikael Nilsson skriver om ACTA-förhandlingarna. Enligt ett läckt dokument ska internetoperatörerna få ansvar för att granska kundernas kommunikation så det inte sysslar med något olagligt. Som om brevbäraren skulle öppna posten av samma anledning, skriver Klamberg. Bara att hålla med.

Lennart Holmlund, kommunalråd (S), har trampat i klaveret och försöker dra upp foten. Dumt. Johan Ingerö sågar.

Remember, remember...

...den nionde november. Berlinmurens fall för tjugo år sedan är den största symbolen som finns för mänsklig frigörelse och kommunismens fall. Kristallnatten 1938 är kanske en lika stor symbol för nazismens definitiva start på judeförföljelserna. De hade pågått långt innan, men Kristallnatten var så stor i sin omfattning och så synlig.

Friheten i världen har fortsatt att öka sedan Berlinmurens fall. Samtidigt ökar hetsen mot judar i Sverige. Staten Israels aktioner blandas ihop med och klistras på alla judar. Antisemitismen finns överallt omkring oss och på Stadsbiblioteket i Norrköping visas bilder från koncentrationsläger blandat med bilder från Palestina. Judarna görs kollektiv till skyldiga för en stats agerande.

Berlinmurens fall och Kristallnatten är också symboler för den utrikespolitik den demokratiska världen måste föra mot den diktatoriska. Eftergifter, som prövades mot Hitler, funkar inte och kommer aldrig funka mot diktatorer. Reagan och USA:s upprustning skulle öka risken för krig, sa folk då. Kriget uteblev och istället föll muren och med den hela Sovjetimperiet.

2009-11-06

Ditt och datt

Kollega Frykman ställer upp i riksdagsvalet i Södermanland. Kryssa honom i provvalet ni som kan! Hans programförklaring är lysande.

Jag är inte insatt i frågan om gasledningen på Östersjön, men Mark Klamberg brukar ha koll på juridiska frågor, så läs hans balanserade syn på saken. En annan åsikt har Carl B Hamilton.

Niclas Berggren på Ratio bloggar om en undersökning av Rättvisemärkt. Bland de negativa aspekterna tillhör det som jag framfört, att deras prissystem konserverar ett ineffektivt, småskaligt jordbruk och att de allra, allra fattigaste bönderna missgynnas.

Jan Björklund utmanar Mona Sahlin på debatt om energipolitiken.

Fler jobb, trots allt, skriver Sebastian Hallén och hänvisar till det faktum att fortfarande har 122 000 fler personer i åldern 15-74 år jobb nu jämfört med andra kvartalet 2006. Då rådde det som bekant högkonjuktur, och socialdemokratiskt styre.

Lite tillnyktring, eller i alla fall eftertanke, kan vara på sin plats för mig och andra som reagerat på Per-Anders Pettersson-fallet. Mårten Schultz bidrar med lite fler fakta på sidan fyra i Expressen idag.

Jag har skrivit ett par inlägg på min andra blogg om svenska mediers skeva rapportering om amerikansk politik och Barack Obama. Hittas här och här.

Så rätt Björklund

"Det inskränker ju familjernas valfrihet. Föräldrar är man tillsammans. Det är inte så att staten kan gå in ytterst och fördela ansvaret i hemmet genom lagstiftning. Det finns en övertro på vad det kan åstadkomma."

- Jan Björklund, Folkpartiledare och Sveriges fjärde mäktigaste person enligt tidningen Fokus, till Ekot om en kvoterad föräldraförsäkring.

I en del fall kan man hävda att människor omedvetet väljer saker som gör att, exempelvis, jämställdheten blir sämre. Det kan vara ett argument för att lagstifta (inte ett särskilt bra argument, men ändå). När det kommer till föräldraförsäkringen så är det rimligen den jämställdhetsfråga som unga föräldrar är allra mest medvetna om. Ändå vägrar dessa bångstyriga människor att göra som en del klåfingriga Folkpartister vill.

Jag är övertygad om att fördelningen av uttaget av föräldraförsäkringen på olika sätt försvårar för kvinnor på arbetsmarknaden. Men det är inte min roll som lagstiftare och politiker att gå in och tvinga dom att göra annorlunda - speciellt inte när dom är fullt medvetna om konsekvenserna och det bara drabbar dom själva.

Till sist: Kom ihåg att föräldraförsäkringen redan är individualiserad. Det enda de vill som påstår sig förespråka en individuell försäkring, är att förbjuda människor att dela med sig av sin del till den andra partnern.

Och Birgitta Ohlssons huvudargument för en kvotering borde väl snarare vara ett motargument:

"Kan Mona Sahlin så kan Jan Björklund."

2009-11-05

Något är ruttet i rättsstaten Sverige

Ni har säkert redan läst om hjälten från Nås. I fall inte:

Per-Anders Pettersson ser att en kvinna blir överfallen och tagen strypgrepp på. Han griper tag i en domkraft och slår till gärningsmannen på axeln. Ingenting händer och han slår igen och träffar huvudet på mannen som faller blödande ner på marken. Per-Anders plåstrar om gärningsmannen och kallar på vård.

Nu är Per-Anders dömd till ett års fängelse och ska betala 50 000 kronor i skadestånd. Han som ströp kvinnan kommer undan med villkorlig dom och 8 000 kronor i böter.

Anledningen är att domstolen tycker att det andra slaget inte var befogat och för hårt, han borde ha avvaktat skriver domstolen.

Men herregud, vem avvaktar i ett sånt läge? Inget hände efter första slaget, vad ska Per-Anders vänta på egentligen?

Det som gör saken extra upprörande är det hårda straffet. Om Per-Anders hade fått ett mycket lättare straff, som böter, för att visa att han tog i för mycket, OK då. Men ett helt år? Det är befängt, verkligen befängt.

Gå med i Facebook-gruppen "Rädda Nåshjälten".

Läs också Erik Svansbo och Johan Ingerö.

Folkpartiets agenda för tillväxt

Folkpartiet presenterade igår samlade förslag inför landsmötet, Agenda för tillväxt. En hel del bra där, inte minst första punkten med avskaffad värnskatt. Punkt tre, om moderniserad arbetsrätt, är också bra, men går i mitt tycke inte tillräckligt långt. På landsmötet kommer jag driva att turordningsreglerna ska avskaffas. Läs också Sebastian Hallén, Liberati och Per Altenberg.

1. Hälften kvar. Värnskatten ska avskaffas. Värnskatten är en straffskatt på högre utbildning. Det måste löna sig att utbilda sig. Den statliga inkomstskatten bör successivt sänkas. Fortsatta inkomstskattesänkningar även för låg- och medelinkomsttagare. Alla skattesänkningar måste ske i en takt som tar ansvar för statsfinanserna.

2. Sänkt beskattning på företagande. Det kan ske med olika tekniker; nämnas kan sänkt bolagsskatt, sänkta arbetsgivaravgifter, reformerade eller avskaffade s.k. 3:12-regler. Andra tekniker behöver inte uteslutas. En sänkt kapitalinkomstbeskattning skulle stimulera fler människor att investera i aktier.

3. Moderniserad arbetsrätt. Kompetens måste få väga tyngre vid personalminskningar. Helst bör parterna avtala om sådana förändringar. Om parterna inte klarar detta bör LAS förändras så att fler än dagens två personer, till exempel fyra, ska kunna undantas från turordningen vid arbetsbrist. Undantagen skall gälla alla arbetsgivare, inte bara de av en viss storlek.

Lärlingsanställningar bör introduceras genom lagstiftning eller avtal. Det är bättre att en 20-åring har ett lärlingsjobb med lägre lön än går arbetslös med socialbidrag. Det är inte rimligt att Sverige har en högre ungdomsarbetslöshet än andra jämförbara länder.

4. Allmän arbetslöshetsförsäkring. Det är orimligt att mer än en miljon står utan försäkring för arbetslöshet. Alla skattebetalare, även de som inte är med i A-kassan, bidrar till finansieringen och det är därför rimligt att alla också ska ha ett försäkringsskydd.

5. Ökad jämställdhet. Vi tar inte tillvara all den kompetens som finns i vårt samhälle. Ofrivilligt deltidsarbete ska motverkas och möjligheten till karriärutveckling i kvinnodominerade yrken öka. Jämställdhetsbonusen bör förenklas och öka för att stimulera ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen.

6. Euro. Under nästa mandatperiod bör Sverige gå över till euron. Euron har visat sig fungera i kris.

7. Mer kärnkraft. Klimatfrågan är vår tids överlevnadsfråga. Utmaningen är att minska koldioxidutsläppen och en del av lösningen är ny kärnkraft. Under nästa mandatperiod bör arbetet sätta fart för att faktiskt uppföra nya reaktorer.

8. Vi måste höja resultaten i skolan. Betyg från årskurs sex med fler steg i betygsskalan. Tydligare läroplaner med nationella prov i trean, sexan och nian. Fler speciallärare och en lagstadgad rätt till stöd för elever med svårigheter. En förskola som är uttalat ännu mer skolförberedande. Kommunaliseringen av skolan har skapat fler problem än den löst. Skolan bör återförstatligas.

En ny språkreform bör genomföras. Engelska bör bli obligatoriskt från årskurs ett och kinesiska bör introduceras som ett valbart språk i gymnasiet, vid sidan av de stora europeiska språk som går att välja idag. Fortsatta reformer för att förbättra resultaten i matematik, naturvetenskap och teknik är nödvändiga då det är ämnen där vi inte hävdar oss väl jämfört med andra länder.

9. En modern infrastruktur för 2000-talet. Ett sammanhängande motorvägsnät mellan Sveriges tre storstadsregioner och Göteborg-Oslo bör slutligt beslutas under den kommande mandatperioden. Höghastighetståg bör byggas mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Planeringen bör sätta igång för ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark.

10. Bättre integrationspolitik. Kärnan i integrationen är att invandrare får jobb, står på egna ben och försörjer sig själva. Med jobb följer sociala kontakter. Största hindret är bristande svenskkunskaper. Bättre svenskundervisning för invandrare och ett språkkrav för medborgarskap bör införas. Samtidigt måste vi se till att lyfta utsatta bostadsområden – en utveckling där rättssamhället abdikerar och en ambulans inte vågar rycka ut är katastrofalt för integrationen.

2009-11-04

Alliansens framtid

Diskuterades igår på ett välbesökt seminarium arrangerat av Liberati och Alliansens vänner. Ni kan se det hela på Liberatis hemsida.

2009-11-03

Olle - flumskolans främste försvarare

Olle Johansson, som föreslås bli nytt skolkommunalråd om S vinner valet, är en riktigt hyvens prick. En av de trevligaste i Norrköpingspolitiken, men som skolkommunalråd vore han en katastrof. I alla fall om man, som jag, ogillar flumskolan.

Det finns ingen i fullmäktige som med sådan hetta försvarar flumskolan. Allt som liknar betyg, kunskapskrav, prov, spetsutbildningar, ordningsbetyg, skriftliga omdömen är Olle stor motståndare till.

Norrköping släpar efter utbildningsmässigt och ordningsproblem är ibland stora på skolorna. Mer flum är lösningen på det, enligt Olle Johansson.

Nåväl, jag kommer jobba allt vad jag kan för att Olle inte blir skolkommunalråd, däremot får han gärna bli oppositionsråd. Det skulle han säkert göra bra.

Mer om farliga hundraser

Jag hittar inga nyheter idag hur det har gått för den tio-årige pojke som blev svårt biten av en rottweiler igår. Hans skador var inte livshotande, så troligen har det efter omständigheterna gått bra.

Peter Kjällkvist och jag har lyft den här diskussionen flera gånger tidigare och just sagt att vi måste agera nu innan något riktigt allvarligt händer. Med det menar vi framförallt en dödsolycka, även om det som hände pojken i Skåne självklart också är allvarligt.

Rottweilers har vi i vårat förslag (pdf) placerat i kategori B, vilket bland annat innebär en rejäl utbildning och vissa andra krav på ägaren för att denne ska få licens att ha hunden. I det här fallet släpptes hunden ut med ett par smågrabbar, vilket naturligtvis är idiotiskt. Om utbildning hade rått bott på det är omöjligt att säga, men rent generellt skulle det minska risken för liknande puckade beslut från ägare.

Jag och Peter skriver om vårat förslag på Newsmill:

"Pojken som blev svårt biten i Helsingborg av en rottweiler, är bara en i mängden av många offer för farliga hundraser. Ändå sitter alla partier med armarna i kors och säger att nuvarande lagstiftning räcker. Det är inte hundrasen det är fel på, bara på ägaren, menar de. Självklart spelar ägaren stor roll, men vi vet alla att olika hundraser har olika egenskaper. De är också olika farliga och ställer olika krav på ägarna."

2009-11-02

Inför strängt licenskrav för farliga hundraser

Det verkar vara en riktigt allvarlig attack på en ung pojke i Helsingborg. En rottweiler attackerade honom och han har förts från Helsingborgs lasarett till Malmö. Håller tummarna att allt går bra.

Påminner också om mitt och Peter Kjällkvists förslag med ett sträng licenskrav för farliga hundraser:

"Farliga och aggressiva hundar är ett större problem än vad det svenska etablissemanget tror. Även om inte, människor dödas regelbundet av hundar i Sverige så skapar dessa hundar en stor otrygghet, inte minst hos andra hundägare. Vårt förslag grundar sig i en vilja att förbättra situationen för såväl hundar, hundägare och gemene man som möter hundar ute i samhället."

Klart rödgrönt besked: Ingen ny kärnkraft!

På Stockholms central igår såg jag Magnus Halls, vd på Holmen och ledande kraft för ny kärnkraft i Sverige, huvud sticka upp i folkmassan. Jag gick för att hälsa men tappade, trots han längd, bort honom bland allt folk. Tror han hoppade på samma tåg hem till Norrköping.

Om de vänstergänget vinner valet nästa år blir det ingen ny kärnkraft i Sverige. Det sa Maria Wetterstrand (MP) klart och tydligt i Ekots lördagsintervju.

- Vi kommer inte att låta dem bygga några nya kärnkraftverk i Sverige. Det rimliga är att återinföra förbudet mot nybygge av kärnkraftverk.

Kan det bli tydligare än så?