2013-10-06

Riksdagskandidatur

Jag ber om er röst i Folkpartiets provval i Östergötland för jag vill fortsätta arbete jag påbörjade förra året i riksdagen.


Glad efter besked om Ostlänken, som fattades beslut om under min tid i riksdagen. Ni förstår säkert sambandet!

Att göra bristande tillgänglighet till diskriminering
När jag fick möjligheten att tjänstgöra i riksdagen 2012 var jag den ende riksdagsledamoten som lämnade in en motion om att göra bristande tillgänglighet för funktionsnedsatta till diskriminering. Jag drev frågan intern i partiet och pressade på via riksdagsgruppen att Folkpartiet skulle tuffa till sig i frågan.
I flera debattartiklar har jag även pressat på och pekat på det som är bromsklossen i frågan: Moderaterna.

Nu har det rört lite på sig på departementet och motståndet från Moderaterna har mjuknat. Såklart inte på grund av mig, utan tack vare handikapporganisationernas envetna arbete. Men det är också viktigt med ett internt tryck - och det tänker jag fortsätta stå för.

Riksdagens öppnande, som jag med oerhörd stolthet tog med min mor på.

Rätten till privatliv
Avslöjandena om amerikanska NSA duggar tätt och vi ser att det är enorm övervakningsapparat som byggts upp. FRA fungerar på ett liknande sätt.
Frågan är inte svart eller vit, men som Sveriges liberala parti är det vår roll att tänka efter, tänka långsiktigt och inte vara det som hetsar på mest för ny, utökad övervakning.

Om man som riksdagsledamot är vad jag kallar en konstruktiv bråkstake så kan man få mycket gjort. Jag lyckades ändra en integritetskränkande lagstiftning under mitt år i riksdagen, genom att vara tuff och våga säga ifrån och samtidigt komma med konstruktiva lösningar. Ni kan läsa mer om det här: En viktig seger på integritetsområdet.

På samma sätt vill jag jobba framöver för att minska intrången i våra privatliv.
Höja statusen på läraryrket
Läraryrkets status är främst beroende av arbetsgivarna, det vill säga i huvudsak kommunerna. Men från riksdagen går det att ytterligare skärpa kraven på lärarutbildningen (jag har själv gått den och vet hur låga de är). Vi måste också fortsätta med karriärtjänsterna som ger 5000 eller 10 000 kronor mer i månaden.

Era åsikter
Jag insåg verkligen under förra året hur mycket information en riksdagsledamot sitter på. Vilka vägar man ska ta för att nå rätt makthavare. Och jag insåg hur lite av detta jag förstått från utsidan. Därför försökte jag via ett nyhetsbrev informera om vad jag gjorde och fiska upp frågor och saker ni ville driva i riksdagen. Så tänker jag fortsätta jobba om jag får ert förtroende.

Spagetti och politik. Jag bjöd på mat och folkpartister bjöd på åsikter, innan jag hoppade in i riksdagen förra året.

Ni får gärna ringa, 0730-201150, eller mejla frågor och kommentarer, mathias.sundin[at]folkpartiet.

2013-05-22

Landsmötesmotion: Inför ett Demokratiernas förbund

Förra året motionerade jag i Sveriges Riksdags om införandet av ett Demokratiernas förbund. Sannolikt första gången i världen som ett sådant förslag presenterats i en parlamentarisk församling.

Nu är det Folkpartiets landsmötes tur att ta ställning till det. Jag har lämnat in en motion där jag föreslår att en sådan punkt läggs till i det nya partiprogrammet.

Om ni är medlemmar i Folkpartiet kan ni skriva under motionen. Ni går in på mitt.folkpartiet.se och sök på mitt namn eller på Demokratiernas förbund så hittar ni den där. Eller klicka här.

Så här lyder punkten jag vill föra in:
"Folkpartiet ska verka för att ett Demokratiernas förbund skapas, där grundkriteriet för att vara med är att landet är en fullvärdig demokrati. Förbundet ska arbeta för ökat välstånd och säkra och utveckla demokrati i de egna länderna och sprida demokrati till länder som ännu inte har det. Förbundet är ingen ersättning, utan ett komplement, till FN."
Så här lyder motionen:
Inför ett Demokratiernas förbund
Folkpartiet bör, som första politiska parti i världen, förespråka bildandet av ett Demokratiernas förbund (DF).
Världens demokratier, olika som de är, vilar på en och samma värdegrund: Att säkra medborgarnas rätt till liv, frihet och sökande efter lycka. De är världens mest ekonomiskt utvecklade länder, har störst militär förmåga och mest politisk tyngd. Ett nära samarbete mellan dessa länder är det bästa sättet att säkra demokratin där den har fått fäste och sprida den till platser dit den ännu inte har nått.
Demokrati är det samhällsskick som leder till minst våld (både mot egna medborgare och andra nationer), mest välstånd och bäst skydd av mänskliga rättigheter. Aldrig någonsin har två demokratier krigat mot varandra. Världens demokratier är inte perfekta, utan behöver ständigt utvecklas. Inte heller är demokratier säkrade mot att glida tillbaka mot ett mer auktoritärt styre. En sådan roll skulle DF ha mot de egna länderna.

Inom DF ska frihandel råda, vilket kommer stärka de egna medlemmarna och vara en stark anledning för länder att gå med i samarbetet. DF ska vara öppet och beslutsfattandet reglerat och inte en otydlig maktklubb likt G8.
Medlemskapet ska baseras på att ett land är en fullvärdig demokrati. I grunden handlar det om fria och regelbundna val, att mänskliga rättigheter garanteras i både lag och i praktiken och ett fungerande, fritt rättsväsende. I dagsläget skulle ett 60-tal länder kvalificera sig. Målsättningen är att världens alla länder ska klara kraven för medlemskap.
Demokratiernas förbund kommer att ha tre huvudsakliga uppgifter: 1) Stärka välståndsutveckling. 2) Hantera gemensamma säkerhetspolitiska– och diplomatiska utmaningar. 3) Säkra och utveckla demokrati i de egna länderna och sprida demokrati till länder som ännu inte har det.
Folkpartiet tror på internationellt samarbete och försvarar det även när det inte är populärt. Vi har nu chansen att bli det första politiska parti i världen som förespråkar den organisation som i framtiden kommer bli den dominerande kraften på vårt jordklot. Vi har chans att forma framtiden.