2012-03-30

Mycket kvar kring Strykbrädan

Vi har precis avslutat pressträffen om Strykbrädan - 1½ timme! - men turerna kring bygget är långtifrån avslutade.

Först måste jag säga hur rent stötande det har känts när man under de senaste veckorna gått runt på föräldramöten om skolnedläggningar och sedan sätter sig och läser hur pengarna fullkomligt bara runnit genom händerna på folk i projektet Strykbrädan. Det har inte ens funnits en budget! 

Vad som kom fram i KPMG:s rapport var bland annat hur många bristande rutiner det finns i kommunen. Dessa har bidragit till att det gått så illa. Exemeplvis hade VD rätt att teckna avtal både för 1 miljon och 5 miljoner. Vilket gäller? Omöjligt att säga.
Eftersom många av rutinerna är gemensamma för hela bolagskoncernen och i vissa fall hela kommunen så finns det mycket som måste granskas och rättas till.

I fallet Strykbrädan har dessutom de rutiner, lagar och regler som finns brutits, så bra rutiner är ingen garanti mot felaktigheter, men det minskar riskerna.

Nu vidtar en ovanstående granskning av rutiner, men också ansvarsutkrävande. Därför är det väldigt bra att ledamöterna i Etablering AB ställer sina platser till förfogande, vilket öppnar för en prövning av förtroendet. Revisorerna i Etablering beviljar inte ansvarsfrihet för VD, men för styrelsen. Det är dock något som kommunfullmäktige måste ta ställning till, vilket kommer göras den 23 april.

Dessutom måste vi gå vidare med processen mot byggkonsulten Niras och eventuellt andra som varit inblandade i bygget.

Affären Strykbrädan - nu uppe i 58 miljoner! - är tyvärr inte på långa vägar avslutad. Jag ska göra vad jag kan för att alla kort ska upp på bordet och att kommunen verkligen granskar och upptäcker fel och brister i rutinerna. 

Låt mig till sist också påpeka att min kritik om att den försenade rapporten var riktad mot Lars Stjernkvist. Den kritiken kvarstår, men ingen skugga ska falla på KPMG. De har utfört sitt uppdrag helt enligt instruktion, och dessutom gjort ett mycket bra jobb.

2012-03-23

Det möjligas konst

Man kan bli glad över konstiga saker i politiken ibland. Jag är allergisk mot skattehöjningar. Blir rent av förbannad när jag tänker att stat, kommun eller landsting ska ta mer av mina och andras pengar.

Det betyder ju inte att jag logiskt kan förstå att det ibland är ett sådant läge att det behövs, eller att vi överhuvudtaget betalar skatt. Men ändå, känslorna är något annat, jag blir upprörd.

Därför kan det kännas konstigt att bli glad över att skattehöjningen maximalt blir 50 öre. Men politik är det möjligas konst. Eriks yrkande om max 50 öre vann omröstningen mot ett friare mandat till höjning med 21 röster mot 17. Det fanns också ett yrkande om att inte höja skatten alls, vilket renderade en del röster, men inte tillräckligt för att bli ett av de två kvarvarande huvudalternativen.

Hade noll i skattehöjning ställts mot fritt mandat att höja så hade fritt mandat vunnit. Jag hade personligen föredragit noll i höjning, men 50 öre var det bästa som kunde uppnås.

Därför är jag glad över en maximal höjning på 50 öre, men samtidigt upprörd över att den ska höjas överhuvudtaget.
Det möjligas konst, som sagt.

2012-03-22

Max 50 öre skattehöjning, alltid något

Att höja skatten med 50 öre skulle svida rejält. Det är för en normalinkomstfamilj runt 3-4000 kronor per år. För de utan jobb, som inte fått del av jobbskatteavdrag, innebär det kanske en tusenlapp om året, men det är en tusenlapp de inte har.

Rejält surt alltså. Men en skattehöjning på 50 öre är ändå bättre än 70 öre, vilket Alliansen i landstinget pratat om.

Nu blir det maximalt 50 öre. Det har Folkpartiet i Östergötland beslutat på ett förbundsmöte ikväll, efter ett yrkande från Erik Svansbo.

50 öre är surt, men det är 20 öre bättre än 70 öre, och för det är jag väldigt glad!

Ska IFK ta över Parken?

Sedan 2010 finns ett avtal mellan kommunen och IFK Norrköping, där några krav ställs upp för att de ska få ta över Idrottsparken. Från Rådhus AB, där jag är vice ordförande, håller vi nu på med en värdering av de krav som ställs upp i avtalet.
Peter Hunt och IFK har ju sedan tidigare gått ut och sagt att de vill gå vidare i affären och ta över hela ägandet. Idag äger de 1/3 av Parken.

Jag skulle kunna säga ja till en sådan affär om IFK samtidigt tog över lånen. Alltså lånade i en bank istället för en hos kommunen. Nu sitter skattebetalarna med risken i form av lånet, men skulle hela affären gå igenom, förlorar man tillgången, själva Parken. Så det är mitt förslag i den här affären. 

IFK vill gärna äga hela Parken och har intressanta planer för utvecklingen av den. Ur den aspekten vore det bra om de fick äga hela arenan. Men kommunen måste få ut något av affären också och minska risken för skattebetalarna.

Det var av den anledningen Folkpartiet röstade nej till förslaget 2010. Att kommunen fortfarande lånade ut pengarna. Kan det blir ändring på det, kan vi ändra vår inställning till IFK:s ägande.

Folkbladet skriver om det idag, men tyvärr med en dålig rubrik på framsidan (rubriken på nätet har ett frågetecken efter sig, vilket är mer korrekt) om att kommuen kommer säga nej, eftersom IFK inte uppfyller kraven. Det vet vi ännu inte, men min gissning är att det blir så. Därför vill jag hitta en annan lösning.

2012-03-21

Nytt uppdrag kunde fått börja tidigare

Jag hade befunnit mig i riksdagshuset 5 minuter och redan fått frågan från två ledamöter när jag började, följt av ett litet leende och kommentaren att vi röstar om datalagringsdirektivet i morgon. 

Inför valet skapade jag och Camilla Lindberg ett väljarkontrakt mot datalagringsdirektivet. Alla som skrev under, över 100 kandidater, lovade att rösta nej till det om de kom in.

Från 1 maj till 31 december ska jag tjänstgöra som riksdagsledamotKarin Granbom Ellison är föräldraledig. Som jag önskar att det kunde varit lite tidigare, så jag idag kunnat trycka på nej-knappen.

All heder åt de centerpartister som kommer göra det. Och samtidigt är det riktigt sorgset att det inte verkar finnas en några sådana tendenser inom Folkpartiets riksdagsgrupp. Jag träffade lite folk i riksdagen igår, framförallt Karin, för att sätta mig in i arbetet. Johan Pehrson, gruppledaren, har meddelat att jag tar hennes plats i KU, så det blir till att grotta ner sig i Saudivapen-affären.

Ni får gärna komma med input på vad jag ska jobba med under de här månaderna. På min egen agenda står bland annat forskningsproppen, förbifart Söderköping, dubbelspår Norrköping-Linköping, våld mot kvinnor - och kanske främst: integritetsfrågorna.

Dagens omröstning om datalagringsdirektivet visar att det krävs omgruppering och en seriös motoffensiv.


Meddelarskyddet

NT:s ledare skriver i dag om meddelarskyddet, Märkligt aningslöst:

"Som NT rapporterade i går frågade miljöpartisten Hildegard Jarskog, ledamot i vård- och omsorgsnämnden, under ett möte med nämnden om folkpartisten Gunnar Asserhed var den som "läckt" uppgifter till pressen. Det är ett brott mot den grundlagsskyddade meddelarfriheten att efterforska källor.
Kanske är det på sin plats att kommunens och landstingets politiker får sig en lektion om grundlagarna?" 

Ja, det låter inte som någon dum idé. Kanske också i kommunens policy rörande misstänkt lagbrott. I höstas klubbade att vi att kommunens ska polisanmäla alla misstänkta lagbrott. Nu skjuter man över frågan på Folkpartiet och säger att Gunnar Asserhed att göra det. Borde inte kommunens policy även gälla politiker i majoritetspartierna?

Vi beslutade på vårt gruppmöte i måndags att själva gå vidare med en JK-anmälan om kommunen inte gör det. Gör kommunen inte det skickar det en stark signal till alla kommunanställda att källor kan efterforskas och om någon koms på med att göra det så händer ingenting.

Till sist vill jag ändå säga att det är bra att Hildegard Jarskog är ångerfull och ber om ursäkt. All heder för det. Nu gäller det bara att hennes parti och Norrköpings kommun ska agera hedervärt.

2012-03-19

Meddelarfrihet en axelryckning?

I dag berättar NT om det som hände på vård- och omsorgsnämndens presidiemöte tidigare i år. En man hade trillar ur sin säng och dött, och det hade NT rapporterat. På presidiemötet ställs frågan till vår politiker om det var hans som hade läckt detta till NT. 

Enligt 3 kap 4 § tryckfrihetsförordningen och 2 kap 4 § yttr frihetsgrundlagen är det olagligt att efterforska källa.

Politikern som ställde frågan har erkänt att hon gjorde det, men trots det gör ansvarigt kommunalråd, Kerstin Hildebrand (V), och politikerns gruppledare Mattias Stenberg (MP) ingenting. De säger att hon är ångerfull och inte visste. Det är bra att hon är det, men ett lagbrott är ett lagbrott.

Jag meddelade Hildebrand och Stenberg för över en månad sedan om detta och har sedan dess väntat på en reaktion. Stenberg återkopplade till mig, men Hildebrand har inte hört av sig, trots att hon lovade det när jag gav henne informationen.

Från Folkpartiets sida tycker vi att kommunen ska följa sin egen policy och polisanmäla, eller i detta fall då JK-anmäla. Under utredningens tid borde politikern i fråga ta ett paus från sitt uppdrag. Är det inte otroligt märkligt? Vi vet att ett brott mot en grundlagsskyddad rättighet har begåtts, och åtgärden är ingenting. Jag tycker det är häpnadsväckande.

I dag har kommunstyrelsen sammanträde och jag tänker ta upp frågan där.

2012-03-13

Maktlöshet på Långtorp och Bitbocken

Jag var med på föräldramötena igår kväll angående nedläggning av Långtorpsskolan och Bitbocken. Stor uppslutning från föräldrarna och väldigt många bra frågor, varav bara en del fick svar.

Vi kommer bevaka så att alla dessa frågor svaras på i utredningen. Tjänstemännen har precis bara börjat så har förståelse för att allt inte är färdigtänkt.

Från Folkpartiets sida kommer vi att driva att de 20 miljoner kronor som S&M vill ge till Linköpings universitet ska gå till grundskolan. Kommunala överskott ska i första hand gå till kommunal verksamhet.

Det garanterar inte Långtorp och Bitbockens överlevnad, men det lättar på besparingstrycket och det möjliggör att alla beslut inte måste tas, eller genomföras, så snabbt.
Jag upplevde att föräldarna på båda skolor kände maktlöshet. Men det finns alltså alternativa sett att fördela pengar än det sätt som S&M vill.

Tack till Louise och Jenny för inbjudningarna till mötena.

2012-03-09

Är skolorna ett svart hål?

Diskuterade nedskärningarna i skolan med Olle Johansson i Radio Östergötland idag.

Från förra året finns ett överskott. 20 miljoner av dessa vill Socialdemokraterna och Moderaterna ge till Linköpings universitet. Det är visserligen ingen dålig satsning, men borde inte kommunens pengar gå till kommunal verksamhet?

Det tycker vi i Folkpartiet angående dessa miljoner. Vi vill att de går till grundskolan. Men Olle vill inte det.

"Vi ska inte kasta in pengarna i ett svart hål", sa han i radion.

Ett svart hål? Är Norrköpings skolor ett svart hål? Jag tror inte riktigt lärare och skolledare känner igen sig i den bilden. De har sparat vartenda år i snart tio år. Och om skolan verkligen vore ett svart hål, vem är i så fall ansvarig för det? Rimligtvis det parti som styrt skolan under hela 1900- och 2000-talet.

20 extra miljoner in i skolan är inte en långsiktig lösning på problemen, det har Olle rätt i. Men det är defintivt inte 20 miljoner till Linköpings universitet heller.

2012-03-07

Minns ni geniet som skulle stoppa Borg?

Sossarnas nya ekonomisk-politiske talesperson, Magdalena Andersson, har beskrivits som likvärd med Anders Borg, personen som till slut skulle kunna utmana honom. 

Well, problemet är bara att hon inte kan räkna:
"Socialdemokraternas nya skuggfinansminister Magdalena Andersson har börjat med att gå till attack mot regeringen för att utanförskapet inte har brutits. Men det avslöjas nu som ett nytt S-klavertramp. Utanförskapet har minskat."

2012-03-06

FP stopppade två försvarsavtal med diktaturer

I dag måste jag citera rätt ur Jan Björklunds nyhetsbrev, för sånt här gör mig stolt att vara folkpartist:

"2005 ingick den dåvarande socialdemokratiska regeringen ett militärt samarbetsavtal med just Saudiarabien, där det uttryckligen ingår skrivningar om att främja vapenproduktion i länderna." ... 

"Avtalet var konstruerat så att det automatiskt förlängdes efter fem år, 2010, om inte endera parten beslutade att avbryta det hela. Folkpartiet krävde i regeringen att avtalet skulle hävas 2010, men Moderaterna och Centern motsatte sig detta. Avtalet förlängdes då med automatik."

"När det gäller två andra liknande avtal har Folkpartiet stoppat dessa; dels ett med Jordanien och dels ett med Förenade Arabemiraten. Detta har handlat om nya avtal som skulle ingås, och alltså inte befintliga som skulle förlängas."

2012-03-01

Välkommen på seminarium om fristadsförfattare

En del svenska kommuner har blivit fristäder för författare som trakasserats och förföljts i sina hemländer. Vi tycker att Norrköping också ska bli det och anordnar därför ett seminarium om vad det innebär att bli fristad.

Vi gästas av Ola Larsmo, ordförande i Svenska PEN, som är den organisation som i Sverige och internationellt driver fristadsprojektet. Dessutom medverkar Cecilia Wikström, EU-parlamentariker, som varit drivande i frågan, inte minst i Uppsala, en av Sveriges första fristäder.

Så varmt välkomna i morgon fredag, Nya Rådstugug 11, kl 12-13. Vill ni ha sallad så mejla norrkoping@liberal.se eller ring 011-164905.

Millenniemål redan uppnått?

FN:s Millenniemål är åtta till antalet, men det troligen viktigaste av dem torde vara målet att halvera antalet människor som lever i extrem fattigdom, 1990 jämfört med 2015.

Enligt preliminära siffror från Världsbanken uppnåddes det redan 2010:
"Those preliminary estimates, which are based on a smaller sample size than in the global update, indicate that by 2010 the $1.25-a-day poverty rate fell to less than half of the 1990 rate. That means the developing world has achieved, ahead of time, the United Nation’s first Millennium Development Goal of cutting the 1990 extreme-poverty rate in half by 2015."
Tack till Johan Norberg som uppmärksammade mig på rapporten, han skriver också om fler positiva punkter i den.