2012-03-30

Mycket kvar kring Strykbrädan

Vi har precis avslutat pressträffen om Strykbrädan - 1½ timme! - men turerna kring bygget är långtifrån avslutade.

Först måste jag säga hur rent stötande det har känts när man under de senaste veckorna gått runt på föräldramöten om skolnedläggningar och sedan sätter sig och läser hur pengarna fullkomligt bara runnit genom händerna på folk i projektet Strykbrädan. Det har inte ens funnits en budget! 

Vad som kom fram i KPMG:s rapport var bland annat hur många bristande rutiner det finns i kommunen. Dessa har bidragit till att det gått så illa. Exemeplvis hade VD rätt att teckna avtal både för 1 miljon och 5 miljoner. Vilket gäller? Omöjligt att säga.
Eftersom många av rutinerna är gemensamma för hela bolagskoncernen och i vissa fall hela kommunen så finns det mycket som måste granskas och rättas till.

I fallet Strykbrädan har dessutom de rutiner, lagar och regler som finns brutits, så bra rutiner är ingen garanti mot felaktigheter, men det minskar riskerna.

Nu vidtar en ovanstående granskning av rutiner, men också ansvarsutkrävande. Därför är det väldigt bra att ledamöterna i Etablering AB ställer sina platser till förfogande, vilket öppnar för en prövning av förtroendet. Revisorerna i Etablering beviljar inte ansvarsfrihet för VD, men för styrelsen. Det är dock något som kommunfullmäktige måste ta ställning till, vilket kommer göras den 23 april.

Dessutom måste vi gå vidare med processen mot byggkonsulten Niras och eventuellt andra som varit inblandade i bygget.

Affären Strykbrädan - nu uppe i 58 miljoner! - är tyvärr inte på långa vägar avslutad. Jag ska göra vad jag kan för att alla kort ska upp på bordet och att kommunen verkligen granskar och upptäcker fel och brister i rutinerna. 

Låt mig till sist också påpeka att min kritik om att den försenade rapporten var riktad mot Lars Stjernkvist. Den kritiken kvarstår, men ingen skugga ska falla på KPMG. De har utfört sitt uppdrag helt enligt instruktion, och dessutom gjort ett mycket bra jobb.

Inga kommentarer: