2007-01-31

Jag ska inte detaljstyra skolan

Idag tog vänsterkartellen beslut om att fortsätta detaljstyra gymnasieskolan. Deras uppdragsplan, som styr skolan under det kommande året, innehåller tio olika mål och ett antal delmål. Till det kan läggas tretton ytterligare mål i en övergripande mer långsiktig plan för gymnasieskolan.

Man försvarar denna detaljstyrning med näbbar och klor, trots att var tredje 20-åring i Norrköping saknar slutbetyg från gymnasiet - och utvecklingen är negativ.

Allians för Norrköping (som tydligen inte har spruckit Widar) la istället fram en uppdragsplan med ett enda mål - att öka andelen elever med slutbetyg. Detta är vad skolan ska fokusera på. Hur man sedan vill uppnå det, det ska inte jag bestämma. Den kompetensen finns hos lärare och rektorer. Vill skolorna jobba med det som tidigare fanns som mål, exempelvis internationella kontakter, så får de såklart göra det. Men varför ska jag bestämma vad de ska göra och inte göra?

Läs mer i torsdagens NT och Folkbladet, eller kolla 24NT som kör ett reportage idag.

I 24NT säger Lars Stjernkvist att skolorna "måste ha vägledning" och att "skolorna får ägna tid åt att göra det jobb som politikerna ska göra, istället för att undervisa".

Det visar faktiskt på en häpnadsväckande bristande förståelse för lärarnas situation. Är det något jag upplevde själv som lärare och har hört väldigt många säga är att det är mycket pålagor från politikerna. Det är det som skapar en tuff arbetssituation, att de alltid ska fylla i någon ny enkät, göra en ny plan eller något annat - istället för att just undervisa. Och att tro att skolorna behöver Lars Stjernkvists vägledning visar på ovanifrånperspektiv som inte bådar gott.

Dream on, Widar

Widar Andersson fortsätter sitt trams om att Allians för Norrköping har spruckit. Detta för att vi inte är överens om finansieringen på multisporthallen. Ja, tänk. Vi är helt överens om att hallen ska byggas, men inte exakt hur den ska finansieras. Nu har vi spruckit! Varför har vi då alla dessa gemensamma möten? Varför jobbar vi tillsammans i alla nämnder? Varför presenterar vi idag en gemensam uppdragsplan för gymnasienämnden? Varför var vi överens i alla andra frågor på KF?

Och, om definitionen av splittringen och "slutet", som Widar kallar det, är att man röstar olika då är det slut med folkpartiet i Norrköping. Vi röstade nämligen olika gällande Motala ström! Och centern röstade olika gällande multisporthallen! Centern har spuckit! I vård- och omsorgsnämnden röstade en sosse med de borgerliga senast. Sossarna har spruckit! Sossarna är slut! Alla sossar är inte överens om att Mona Sahlin ska bli partiledare. Sossarna har spuckit!

Trams, trams, trams. Widar, kom igen. Bättre kan du.

Folkbladet om Röd Häst

En helsida i Folkbladet blev det idag om Blå Hästs nya sång om undertecknad. Tidningen blev nog lite besviken över att jag inte var förbannad. Som jag säger i intervjun:

"Om man skulle bry sig varenda gång dom där vänstergubbarna tycker till, då kunde man ju gräva ner sig direkt."

2007-01-30

Vi tar ansvar för Norrköping

Idag skriver den, enligt Widar Andersson, splittrade Alliansen på NT Debatt om vad fick igenom i förhandlingarna med vänsterkartellen om årets budget - och vad vi tragiskt nog inte fick igenom:

Vår största seger var en inbromsning av den stora nedskärning som vänsterkartellen vill ha av grundskolan, skriver Allians för Norrköping.

Precis innan jul fattade kommunfullmäktige i Norrköping beslut om den kommunala budgeten för åren 2007-2010. Sverigedemokraterna stöttade vänsterkartellen. De löften som vi i Allians för Norrköping gick till val på var också det som ingick i vårt budgetförslag, som alltså röstades ner. Genom att vi tidigt tog ansvar för den skakiga situationen i Norrköping med Sverigedemokraterna som vågmästare i kommunfullmäktige och tog initiativ till förhandlingar med vänsterkartellen så lyckades vi driva igenom några av dessa vallöften, trots att vi befinner oss i minoritet. Vår största seger var en inbromsning av den stora nedskärning som vänsterkartellen vill ha av grundskolan. Vi kämpade länge för 16 miljoner kr mer till för- och grundskola och landade tillslut på 14 miljoner för år 2007. Trots att var femte elev i grundskolan missar målen och var tredje tjugoåring saknar gymnasieutbildning så tänker vänsterkartellen skära ner ytterligare 150 miljoner kr 2008-2010, vi hoppas kunna sätta stopp även för det. Vi lyckades också ta bort en stor orättvisa för skolbarn i Norrköping. I dag får elever i kommunala skolor ett skolkort om de uppfyller avståndskraven, går eleven i friskola gäller inte detta. Föräldrarnas ekonomi avgör alltså vilka barn som har råd att välja. I förhandlingarna gick vänsterkartellen med på att ta bort den orättvisan och göra det lika för alla barn, även barn i friskolor får rätt till busskort. Under 2006 såg vi hur antalet hemlösa ökade och vi vet att många av dessa människor har både psykiska och missbrukarproblem. Därför drev vi igenom ett vårdboende där de kan få hjälp med båda problemen samtidigt.

Vi har en vision om Norrköping som ett grönt och mer miljövänligt transportcentrum, där en vikigt pusselbit är förnyelsebara drivmedel i fordon. Efter vår framgång i förhandlingarna kommer kommunen framöver att ställa krav på detta vid upphandling. En annan framgång för Alliansen är att vi redan 2008 kan komma att se en multisporthall i Norrköping. Det vi föreslog i maj 2005, en hall i föreningsdrift för flera idrotter, ligger nära den modell för den hall som nu kommer att byggas. Tillsammans med vår 55 miljonerssatsning på ungdomsidrott och ungdomskultur, som vänsterkartellen sagt ja till första steget i, så får vi bättre möjlighet både för både bredd- och elitidrott. Tack vare dessa framgångar i förhandlingarna ser vi ett lite bättre Norrköping nästa år, men alltför mycket återstår ännu. Tilltron till att människor kan göra egna val finns över huvud taget inte hos vänsterkartellen.

Valfriheten inom äldreomsorgen kommer med vänsterpartiet vid rodret inte öka, snarare minska. Vänstern säger också nej till ett kommunalt vårdnadsbidrag. Vi ser att arbetslösheten i landet sjunker kraftigt efter den borgerliga valsegern, men i Norrköping där arbetslösheten är högst i länet görs alldeles för lite för att hjälpa de som står längst från arbetsmarknaden. En del är gjort, mycket återstår. Allians för Norrköping kommer att fortsätta ta ansvar för Norrköping och göra vad vi kan för en bättre utveckling.

Jörgen Rundgren (m)
Anna Nyholm (m)
Margaretha Ericsson (kd)
Karin Jonsson (c)
Mathias Sundin (fp)

Skoldebatt i KF

Jag hade till kommunfullmäktige lämnat in en interpellation om betygsutvecklingen i Norrköpings skolor. Den visar nämligen att Norrköping presterar sämre på nästan alla områden jämfört med både riket och kommungruppen större städer. Endast Gävle är sämre faktiskt.

Trots detta vill Lars Stjernkvist drar ner resurserna till grundskolan med 150 miljoner kr de kommande tre åren, och hade gjort det i år också om inte folkpartiet och Alliansen lyckats så bra i förhandlingarna.

Så vad drar Stjernkvist för slutsatser? Typ, inga förutom att han håller med om att resultaten är för dåliga och han senare ska komma med lite förslag på hur det ska bli bättre. Jaha.

Morgan Eklund, sosse i gymnasienämnden, gick loss i talarstolen så jag trodde han skulle ramla ur den. Han menade att vi vill piska eleverna, sätta stämplar i pannan på dom och kallade våra pengar till skolan för fantasipengar. Dessa fantasipengar gav alltså 14 miljoner kr till för- och grundskolan i år. Jag frågade också Morgan om alla de föräldrar som vill att man använder betyg vill piska sina barn? Alla lärare som tycker betyg är ett utmärkt verktyg att jobba med, vill de piska sina elever? Att en mobbande elev kan tvingas flytta istället för en mobbare, är det att piska barnen? Jag fick inga svar.

Trams är vad det är. Socialdemokratisk skolpolitik har havererat. Inte ens mer resurser till skolan står man upp för längre och Lars Stjernkvist menade att ta ifrån barnen ringande mobiltelefoner bara var en paroll för ordning och reda. Nej Lars, det är att ge lärarna befogenheter att utföra sitt jobb. Något som hans parti inte klarat av på 12 år.

NT skriver kort om debatten.

Hallar och Sverigedemokrater

Det blev en något bisarr debatt igår på fullmäktige om den nya multisporthallen. Vänsterkartellens taktik var att få alla att tro att vi var emot en hall, vilket vi i varenda inlägg bemötte. Vi har för f-n sedan länge drivit på för en hall, men tycker inte att kommunen plötsligt ska bli en bank och riskera över 100 miljoner skattekronor.

I sista sekund så visades med all tydlighet hur otroligt taffligt ärendet har hanterats. Jag frågade tidigare i processen om det var en eller två träningshallar som ingick i kalkylken, för på ritningen är det bara en. Två, blir svaret. Ändå dyker ett förslag upp precis innan KF om att bygga två träningshallar, vilket skulle göra bygget dyrare än planerat. Suck och dubbelsuck.

Jag förstår om idrottsrörelsen är trött på att ärendet nu skjuts upp en månad, men vi kan inte sitta och ta beslut om saker som vi inte ens vet om de går ihop. Det som redan kändes osäkert i den del kalkyler har nu helt ställts på ända. Även friidrottare och basketspelare betalar skatt och det är deras och många andras pengar vi chansar med.

Ni kan läsa om det hela här, här, här och här.

I NT är jag förbannad på Gellert Tamas som var här och föreläste förra veckan om främlingsfientlighet och beskyllde folkpartiet för att Sverigedemokraterna kom in i KF. Snälla nån. Språktestet var det avgörande menar han. Vilken nolla. Folkpartiet är det enda parti som tagit debatten med Sverigedemokraterna och det är personer som Tamas pissar på folks åsikter som gör att folk röstar på SD, tillsammans med en totalt misslyckad socialdemokratisk politik.

"Att ge sig på det enda parti som försöker lösa problemen så att fler människor får ett bättre liv är rent korkat, anser Mathias Sundin. Socialdemokratisk politik har nämligen inte lett till att invandrare får jobb och lär sig svenska. Det är en sådan politik och personer som Tamas som skapar en grogrund för Sverigedemokraterna att nå framgång."

Mathias Sundin - the song!

Blå Häst har gjort en låt till min "ära". Helt otroligt rolig, delen om parabolerna höll jag på att garva ihjäl mig om.

Finns att ladda ner på www.blahast.nu eller direkt här.

2007-01-27

Aldrig mer?

Idag är Förintelsens minnesdag. Den dag då flest människor runt om i världen säger "aldrig mer", och menar det. Också den dag då många statsmän runt om i världen säger "aldrig mer", och inte menar det. Just nu pågår ett folkmord i Darfur och ingenting görs.

Vi ser också ett mycket stort och allvarligt hot från islamismen. En ideologi som är skrämmande lik den Hitler och nationalsocialisterna stod för. Jag läser just nu en tusensidig bok om det tusenåriga riket, "Det tredje rikets uppgång och fall" av William Shirer. I den skriver han om Hitlers tankar och idéer och vad han skriver i Mein Kampf:

"Ingen kan bestrida att Hitler här exakt beskrivit vad han ämnade göra. ... Hur kunde det komma sig att världen slogs av häpnad när rikskansler Hitler några år senare började förverkliga just dessa mål?"

Återigen står judarna i fokus, den här gången för islamisternas hat. Oliktänkande ska tvingas tänka lika eller utrotas, och först på agendan står judarna. Trots att islamisterna är extremt tydliga med vad de vill åstadkomma vägrar de flesta i västvärlden tro på det. Eller som Dick Erixon skriver:

"Att världen inte hårdare reagerar på Irans återkommande hot om att utplåna Israel från kartan, är ett bevis på att Europa och Sverige i handling inte tänker agera på annat sätt än under 1930/40-talet. Men Sverige och Pagrotsky är säkert villigt att om 50 år öppna ännu ett forum för historia som berättar hur Israel förintades av Iran."

Ikväll går jag till synagogan för att minnas och i år kommer känslorna bli extra starka för i somras besökte jag Auschwitz. Ni kan titta på några bilder därifrån som jag lagt upp här.

2007-01-26

Go Lindh!

Håkan Lindh är kollega till mig, aktiv i folkpartiet i Skellefteå och ny i fp:s partiledningen. Ett grymt bra val! Håkan är förutom en jäkla trevlig prick en stor inspirationskälla för mig och för hela folkpartiet Norrköping. Han besökte oss för snart två år sedan och berättade om den resa folkpartiet i Skellefteå gjort, från minsta borgerliga parti till största.

Men sin lugna norrländska, stora portion humor och lika stora portion sunda förnuft blir han alldeles lysande i partiets högsta ledning. Stort grattis Håkan, men ännu större grattis till folkpartiet!

Besök på Victoriaskolan

Idag var jag inbjuden av ordföranden i Victoriskolans föräldrastyrelse, Anders Nobrant, att besöka skolan. Det var som vanligt på skolbesök mycket intressant och givande. Dels har man en F-5-verksamhet där man jobbar med Montessoripedagogik, som man väl kan sammanfatta som Anders gjorde det för mig, "frihet under ansvar". Som folkpartist förstår ni att jag var såld redan där.

När jag pluggade till lärare så läste vi såklart om olika pedagogiker och Montessori är en av de mer intressanta. Inget flum, utan tydligt och bra, men man utgår just från att elever kan ta eget ansvar, vilket inte är samma sak som att låta dom göra precis vad de vill. En liten pojke visade tydligt hur det funkade när han helt på egen hand plockade bokstäver ur en låda för att bilda det ord som den sak han hade fått, i det här fallet glasögon. Läraren frågade vad han gjorde och han förklarade och la snabbt till på väg ut genom dörren att man också måste lägga tillbaka sakerna efter sig, vilket han gjorde snabbt och noga. Barn kan så mycket mer än vi tror, om vi bara låter dom få chansen.

På högstadiedelen, 6-9, så har de mer traditionell undervisning men de verkar ha jobbat mycket bra med betygskriterierna och den individuella utvecklingsplanen. Skolbesök är fantastiskt roligt!

2007-01-25

Äntligen!

Det börjar bli ett ganska slitet uttryck, "Äntligen!", men idag om någon dag så passar det i alla fall mig ypperligt. För första gången i mitt liv, ja det är faktiskt sant, så får jag sänkt skatt. Eftersom jag varken är med i a-kassa, fackförening eller har bil så kommer några andra avgifter heller höjas för mig.

För mig och miljontals andra svenskar så innebär dagens lönebesked att man får mer efter skatt jämfört med förra månadslönen. Även om som sagt vissa avgifter höjs så får alla som jobbar mer pengar kvar i plånboken. Speciellt de med lägre inkomster, det är de som tjänar allra mest på skattesänkningen.

Det är därför lite tröttsamt när vänsterkartellen pratar om att skattesänkningarna mest gynnar höginkomsttagare. Det är en ren lögn och inget annat. Och istället för att ljuga och vilseleda borde de förklara varför de tycker att låginkomsttagare inte ska få behålla mer av sin lön. Och är det ett vallöfte att oppositionen tar bort detta jobbavdrag om de vinner nästa val?

Bra Birgitta

Birgitta Ohlsson tillhör en av mina favoriter i folkpartiet trots att vi inte alldeles sällan har olika åsikter, exempelvis vad gäller kvoterad föräldraförsäkring som Birgitta vurmar för. Men i demokratifrågor är hon klockren och hon är i övrigt en mycket skicklig politiker som alltid lyckas sätta fokus på den fråga hon jobbar med. I slutet av förra mandatperioden blev hon talesman i biståndsfrågor och är numera talesman i utrikesfrågor för partiet.

Idag använder hon den rollen för att hävda folkpartiets politik, bestämd av landsmötet, mot den egna regeringen. Den här typen av intern diskussion kan man vara delad inför. Jag tycker att det är mycket viktigt att huvudsakligen försöka påverka regeringen inifrån, det får aldrig vara så att man gör utspel på regeringens bekostnad bara för att få uppmärksamhet. Men när det interna arbetet inte ger resultat och regeringen håller på att göra något galet, då måste vi i Alliansen reagera och föra debatt. Det kan vara svårt att vänja sig vid när man haft en partipiskad socialdemokrati vid makten så länge.

Hur som helst, Birgitta skriver idag på DN Debatt om Sveriges avtal med Förenade arabemiraten, en av världens mest brutala diktaturer. Hon avslutar med dessa ord som sammanfattar artikeln och även min ståndpunkt:

"Avtalet om militärt samarbete med Förenade arabemiraten är det första verkliga testet för den nya regeringen i detta avseende. Menar den allvar med regeringsdeklarationens formuleringar om att den svenska utrikespolitiken ska vara en tydlig röst för demokrati och mänskliga rättigheter eller var det bara tomma ord?"

2007-01-23

Ris och ros för ny mediepolitik

För det första tycker jag det är bra att folkpartiet idag drar igång debatten om en ny modern mediepolitik genom debattartikeln på DN Debatt. Oppositionen kommer direkt börja kraxa om splittring, men jag tror att de flesta inser att inom en regering med fyra partier så måste det få förekomma även offentlig debatt. Om vi ska ha en lyssnande regering måste man också lufta sina åsikter så fler än partiledarna får tycka till.

För det andra så ger jag förslaget både ris och ros. Ros är att man vill avveckla presstödet, en sjuk kvarleva från en förgången tid. För att underlätta övergången vill man avveckla reklamskatten som drabbar tidningarna hårt. Ett avvecklat presstöd är konsekvent med tanke på att staten inte ska stödja eller styra fri media. Men samtidigt menar man att public service ska bevaras ungefär i nuvarande utformning och att ytterligare pengar ska pytsas ut till andra "kvalitetsprogram". Staten ska inte bestämma vad som är kvalitet och inte, och inte heller hålla sig med statlig radio och tv.

Att sälja statliga Boxer är utmärkt, likaså att hårt försvara den unika tryckfrihetsförordningen som EU vill in och tafsa på. Men att folkpartiet nu ändrar åsikt och vill bevara tv-licensen är totalfel! Ett sjukt och förvridet system som man försvarar genom att många betalar. Ja, det är ju för böveln lag. Ska vi ta borten när tillräckligt många slutar följa lagen? Inte heller ska staten subventionera bredband på glesbygden.

Som sagt, ris och ros men framförallt roligt att debatten nu verkligen är igång.

2007-01-22

13 miljoner till äldreomsorg i Norrköping

Idag presenterade regeringen en specialsatsning på ökad kvalité inom äldreomsorgen på totalt 1,4 miljarder kr, varav 13 miljoner kr kommer hamna i Norrköping. Sett till hela budgeten är det inga enorma pengar, men varje extra krona gör väldigt stor nytta på ett område med så stora behov efter många års eftersatthet från socialdemokratin.

Konsten att slösa bort skattepengar

Idag på kommunstyrelsen hade vi ett ärende om höjningar i vissa avgifter för bolaget Norrköping Vatten. Enligt lag är det kommunfullmäktige som fattar sådana beslut. Förslaget på Norrköping Vatten var att de nya taxorna skulle börja gälla 1 februari, men eftersom ärendet var uppe för infomation idag och skulle beslutas i KS den 5 februari och i KF först i slutet i av februari skulle det bli försenat med två månader.

Kostnaden per försenad månad är 400 000 kr, alltså 800 000 kr totalt.

Varför denna sena hantering undrade vi borgerliga. Jo, helt enkelt slarv på kommunstyrelsens kontor. Detta slarv skulle alltså kosta bolaget och därmed skattebetalarna 800 000 kr. Nu bestämde vi istället att ta beslut direkt och skicka det till KF som sammanträder nästa måndag, vilket göra att det bara blir en månad försenat. Men ändå, 400 000 kr rätt ner i sjön.

2007-01-21

Werme om den svenska enpartistaten

Staffan Werme, ny KS-ordförande för folkpartiet i min gamla hemstad Örebro, skriver i sin blogg om Carl Bildt och den svenska enpartistaten:

"Men jag vill än en gång peka på ett grundproblem i svensk politik som till och med påverkar åklagare: Hur kan det komma sig att det aldrig är mutor när socialdemokrater flyttar mellan fackföreningar och regering, att inte ens misstankar väcks, medan det är fult att flytta mellan näringsliv och regering?

Det finns många skäl till att ett regeringsskifte var nödvändigt. Sverige har varit långt på väg mot att bli en enpartistat i praktiken om än inte i teorin."

2007-01-20

Rasisterna på Gustav Adolfskolan

Det hör man ju på namnet att personalen på Gustav Adolfskolan måste vara rasister. En krigarkonung, patriotism och nationalism. Inte är det förvånanade alltså att rektorn på skolan nu beslutat att bara svenska ska pratas på skolan. Han måste vara rasist ut i fingerspetsarna.

Eller så kan det vara så att han bara försöker få ordning på en skola i desperat kris. Skolan har fått stängas efter att elever skjutit raketer inomhus. Nu måste det bli ordning och reda på skolan och strängare ordningsregler införas. En del i det är såklart att man förutom gemensamma värderingar och regler också har ett gemensamt språk. Det innebär ju inte att, som BO menar, att barn med utländsk bakgrund diskrimineras. Tvärtom ökar deras chanser att komma bra in i det svenska samhället om man behärskar det svenska språket. Det betyder ju inte att man alltid ska prata svenska, det kan vara viktigt att få prata sitt ursprungsspråk när man lär sig svenska och andra ämnen. Men vikten av att kunna svenska är enormt stor. Utan svenska står du utanför en stor del av samhället.

Personalen på skolan är inte rasister. De vill barnen väl och måste få ordning på skolan. Och så vill jag bara påpeka - exakt samma sak har hänt, men i mindre skala. Ektorpsskolan stängde för ganska prick ett år sedan i tre dagar efter att elever, just det, skjutit raketer inomhus!

2007-01-18

Svagt ledarskap

Jag replikerar kommunstyrelsens ordförande Mattias Ottosson (s) i dag i Folkbladet:

Det svaga ledarskap som jag varnade för inför valet fortsätter att visa sig alltför tydligt i Norrköping. Mattias Ottosson (s) skriver i Folkbladet (16/1) att han vill att människor ska ha ett jobb, och han skriver också att socialdemokraterna måste sluta försvara ett system där människor faller igenom. Kloka ord, ännu klokare om han levde efter dem själv.

För Norrköping fortsätter att halka efter som de gjort under Ottossons hela tid vid rodret. Arbetslösheten sjunker nu rekordsnabbt i landet efter att vi har haft en borgerlig regering i lite drygt 100 dagar, men Norrköping hänger inte med, här är arbetslösheten högst i länet och sjunker mindre än övriga riket. Inga, observera inga, nya förslag för att göra något åt detta la vänsterkartellen i sin budget som stöttades av Sverigedemokraterna. Istället sa man nej till den modell som vi i Alliansen förespråkar, som råder total politisk enighet kring i Skärholmen, men man här är mot troligen bara för att det är just vi som förespråkar den. Som tur är avslutar Ottosson sitt projekt "2006 fler i jobb år 2006" efter en kostnad på 16 miljoner kronor och över 1000 fler arbetslösa.

Det svaga ledarskapet visade sig kanske tydligast just kring budgeten. Vänsterkartellen har ingen egen majoritet i kommunfullmäktige utan behöver stöd av Sverigedemokraterna. Trots det tog man inga som helst initiativ för att ens prata med Allianspartierna om budgeten. Vi insåg det skakiga läget och tog ansvar genom att bjuda in vänsterkartellen till förhandlingar. Där lyckades vi driva igenom en del av våra vallöften, bland annat en inbromsning av de kraftiga nedskärningarna i grundskolan. 14 miljoner kronor skötts till barn- och ungdomsnämnden, men vänsterkartellen håller fast vid sin nedskärning på 150 miljoner kronor 2008-2010.

Det svaga ledarskapet visade sig också tydligt i skandalen runt det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder. Den 27 september fattade Hyresbostäders styrelse beslut om att sälja en del av sina lägenheter för att minska den höga lånebördan, bli av med nästan hälften av de tomma lägenheterna och göra det möjligt att bättre underhålla och rusta de hus och lägenheter man hade kvar. Mattias Ottosson hade gett sitt godkännande. Men i början av december så stoppas plötsligt affären, så sent att risken för skadestånd är överhängande. Ottosson hänvisar nu till ideologi, det kan jag respektera om det inte vore så att Ottosson i såna fall måste ha bytt ideologi till vänsterpartiets. 27 september hade han en ideologi som sa att det var okej att sälja, tidigare under mandatperioden hade han samma ideologi när Hyresbostäder då sålde fastigheter men så i december sa hans ideologi plötsligt nej. Det är naturligtvis inte så att Ottosson har bytt ideologi, hans svaga ledarskap gjorde att han först sa ja, sen fick ändra sig när vänsterpartiet satte ner foten.

För mig som liberal är vänsterpartiets starka inflytande över politiken mycket oroväckande. Nya kommunalrådet Kerstin Hildebrand (v) säger nej till ökad valfrihet för de äldre, sätter Hyresbostäder i ett mycket svårt läge, men är samtidigt med på att fortsätta skära ner grundskolan. Mattias Ottosson måste balansera upp det kommunistiska inflytandet i kommunens politik, annars kommer Norrköping hamna ännu mer på efterkälken.

Mathias Sundin
Oppositionsråd
Folkpartiet i Norrköping

2007-01-17

Mycket intressant

"Vi kan inte vänta på att regeringen tar sig samman och fattar beslut i frågan. Sen ankomst, skolk och svordomar är vanligare bland svenska elever än utomlands. Även vad gäller stök och oordning i klassrummet toppar Sverige statistiken, vilket negativt drabbar undervisningen. Därför kommer Stockholms kommun att redan i höst införa skriftliga ordningsomdömen som i högre årskurser och gymnasiet ska skrivas in i terminsbetygen."

Lotta Edholm (fp), skolborgarråd i Stockholm på DN Debatt.

Ja, visst är det förjävligt

"Det lönar sig bättre att vara frisk och ha ett arbete än att vara sjuk och arbetslös."

Lars Ohly om regeringens politik i dagens partiledardebatt. Tänk ändå vad bra det var när det var tvärtom.

2007-01-16

Herregud vilket trams Widar!

Igår på kommunstyrelsen sa samtliga borgerliga partier ja till en multisporthall, då passar Widar på att skriva på ledarplats i Folkbladet att "Alliansen har spruckit". Det är inte värdigt en annars intellektuellt hederlig ledarplats. Vi har en gemensam budget för fyra år, fem gemensamma program, samarbetar i samtliga nämnder, regelbunda täta träffar - och så är vi inte överens om finansieringen på en sporthall och då har "Alliansen spruckit". Pinsamt Widar, lite mindre partipolitruck i Ottossons knä trodde jag allt att du var.

Nå vad anför han för tung bevisning, jo:

"Genom personförändringar i folkpartiet lokalt och genom den batongliberalism som bedrivits på central nivå inom partiet i flera år har moderaterna och folkpartiet blivit mer samkörda."

Jaha, den på landsmöten beslutade politiken i folkpartiet som handlar om att tydligare peka på var och ens eget ansvar gör att vi nu är för en multisporthall men ville titta på möjligheten att minska byggkostnaden så att hallen inte går i konkurs. Men kom igen! Våra synpunkter beskriver han så här:

"I sporthallsfrågan formerade de en slags vägrarfront med klassiska konservativa argument typ "Det blir för dyrt." "Det blir för stort." "Det går för fort.""

Vägrarfront? Vi sa ja! Det vi är tveksamma till, vilket gäller samtliga borgerliga är finansieringen. Kommunen ska låna ut över 100 miljoner kronor och binda sig för hyror på över 200 milljoner kronor och vi är "vägrarfront" när vi vill veta om kalkylerna verkligen kommer hålla. Har Widar hört talas om BADHUSET? Där hade man precis samma inställning som Widar och vänsterkartellen har idag. Det verkar bra och kul, så kör på bara!

"Det finns således många skäl att vara tacksam för alliansens kollaps vid kommunstyrelsens möte i går."

Det tror jag säkert att du tycker Widar, men det enda som kollapsat är din ledarsida. Den är i vanliga fall utmärkt, men idag nere i ubåtsläge. Välkommen upp igen!

2007-01-15

De 100 första dagarna

SVT:s dokumentär, "Alliansens 100 första dagar" var precis som jag trodde, men inte alls som jag hoppades. Jag hoppades att man skulle göra det man nu bara dels gjorde, sammanfatta vad som har hänt i och runt omkring den nya regeringen, men också faktiskt granska vad man faktiskt har gjort. Vilka vallöften som börjat uppfyllas och vilka som inte uppfyllts. Men då skulle inte dokumentärmakarnas tes, om att moderaterna bestämmer allt hålla, så det fick stryka på foten. Inte ett ord om att nästan hela folkpartiets skolpolitik börjat genomföras, då skulle ju som sagt tesen falla.

Widar Andersson (s) skriver om dokumentären:
"Var ingen höjdare tycker jag. Bl a gjordes sak av att allianspartiernas ledare gjorde gemensamma turnéer före valet medan de nu åker själva var och en för sig. Detta skulle uppenbarligen tolkas som splittring mellan partierna. Ja herre min skapare vad man ska få höra innan öronen ramlar av."

Hallen

Idag har KS fattat beslut om multisporthallen. Det blev ett ja från majoriteten och från (kd) och (c), men folkpartiet och moderaterna är tveksamma till upplägget, inte till själva hallen.

Jag yrkade på att man skulle titta närmare på att minska byggkostnaderna för hallen genom en friidrottsdel som är likadan som den i Linköping eller Motala. Plus lite ytterligare möjliga besparingar. Det skulle kunna ge en byggkonstnad på runt 60 miljoner kr och en årlig minskad konstnad på två miljoner kr (eller ca 20%). Anledningen att vi ville att man skulle titta närmare på det är vi inte kan veta exakt vad sådana åtgärder skulle ge i besparingar. Kanske är det mer, kanske är det mindre. Finansieringskalkylen ser idag lite skakig ut, och kommunen tar en stor risk om man lånar ut de 100 miljoner kronorna. Genom att minska kostnaderna minskar risken för skattebetalarna och ökar chansen att hallen bär sig. Nu röstade majoriteten ner att ens titta på det förslaget vilket är mycket synd.

Vi kan inte säga att det är det bästa förslaget och vi har inte heller bestämt oss för det. Vi vet att vi är positiva till hallen, men vill inte leka med skattebetalarnas pengar.

Nu får vi ta oss en rejäl funderare utifrån beslutet att avslå vårt förslag om att titta närmare på en minskad byggkostnad. NT sammanfattar mycket kort dagens KS.

2007-01-14

Nyamko, Nyamko, Nyamko!

Vilken minister vi har! I morse kunde vi se och lyssna på Nyamko Sabuni i TV4:s morgonprogram, där de diskuterade artiklarna om henne i International Herald Tribune och New York Times. Det är samma artikel, så ni behöver inte läsa i båda.

Det är kul för Sverige med en lysande stjärna på den internationella himlen och som folkpartist är man ju förstås extra stolt.

"The daughter of a frequently jailed opposition politician in Congo who fled to Sweden as a political refugee, Sabuni has a past so singular for Sweden that she arguably represents a minority of one. The story of how she arrived here with her parents and five of her siblings at the age of 12, learned Swedish, thrived in school and in college and worked her way through a series of jobs before being elected to Parliament and elevated to the cabinet is almost American in its can-do trajectory.

If there is such a thing as a Swedish dream, then Sabuni embodies it."

2007-01-12

Nu kommer konsekvenserna

Hyresbostäder tvingades av vänsterkartellen att avstå från att sälja fastigheter vilket gör situationen för bolaget mycket svårt. Höjda hyror är en mycket trolig följd och naturligtvis sparkad personal. Radio Östergötland har pratat med VD Gunnar Boquist som beskriver konsekvenserna:

"Som första åtgärd ska Hyresbostäder bilda ett nytt bolag där alla fastighetsskötare och reparatörer ska anställas. I samma veva ska man konkurrensutsätta deras arbete."

Alltså kommer de att sparkas. Det är bra att man försöker bli effektivare, det ska man alltid jobba med, men nu handlar tyvärr inte bara om det. Underhåll av fastigheter kommer bli lidande. De som bor i lägenheterna kommer få mindre för pengarna. Risken är att Hyresbostäder i alla fall kommer tvingas sälja om några år när företaget är i rejäl kris och då få mycket sämre betalt. Nu fick de ett kalasbud på de påtänka fastigheterna. Om en ideologi leder till så allvarliga konsekvenser, bör man då inte tänka om? Men det är å andra sidan inte vänsterpartiets bästa gren.

2007-01-11

Mina drömmars fackförening

Jag läser återigen Per Anders Fogelströms Mina drömmars stad, en fantastisk skildring av ett Sverige på väg in i industrisamhället på 1800-talet, och de människor som slet, levde och dog i det. En av bokens karaktärer, Tummen, är hetsig och revolutionär, han vill inte slita ihjäl sig för ingen lön och plågas av hårda arbetsgivare. Han vill ha revolution och omstörtelse, makten ska tas med våld. Han dömer fullständigt ut de liberala arbetarföreningarna som istället för väpnad kamp menade att arbetarna måste sluta supa, jobba bra, utveckla sig och bli oumbärliga för arbetsgivarna. Genom att bli attraktiva på arbetsmarknaden skulle löner och villkor också förbättras, och dessutom snabbare och mer långsiktigt än genom väpnad kamp.

Jag kan förstå Tummen, det måste varit något fruktansvärt tröstlöst att leva ett liv nästan utan möjlighet att få det bättre. Det är också bra att fackföreningar bildades, ibland behöver man vara flera för att inte bli utnyttjad.

Så igår när jag på personalutskottet satt och diskuterade förhandlingar med facken så fick jag veta det som iallafall var en nyhet för mig, att många fackförbund numera inte kräver någon lägstanivå i centrala löneförhandlingar. De har alltså inte längre som utgångspunkt att minst två procent ska de ha, eller vilken ökning de nu vill ha. De överlåter till lokal nivå att komma överens om nivåer. Istället börjar fler fackföreningar att jobba på att utveckla sina medlemmar, utbilda dem i hur man byter jobb, vidareutbildar sig och blir mer attraktiva på arbetsmarknaden. De har nämligen kommit fram till att det ger bättre löneutveckling än att centralt kräva vissa procentsatser.

De insikter som de liberala arbetarföreningarna hade på 1800-talet har nu infunnit sig i 2000-talets fackföreningar.

Norrköping halkar efter

Så fort man jämför Norrköpings utveckling med övriga Sverige eller länet så ser man att Norrköping hela tiden halkar efter. Idag kom nya arbetslöshetssiffror som visar att arbetslösheten sjunker kraftigt i landet, men mindre i Norrköping.

Jämfört med december förra året har den öppna arbetslösheten minskat med 1,1 procentenhet i landet, i Norrköping bara med 0,9. Det är ingen jättestor skillnad, men så här ser det ut överallt och det är mycket illavarslande. Dessutom är skillnaden stor, arbetslösheten i landet ligger på 4,4%, i Norrköping på 5,4%. Och återigen, vi halkar alltså efter ytterligare.

En jämförelse med Linköping är inte heller någon rolig läsning, de ligger under rikssnittet med 3,8%, länet har ett snitt på 4,2%. Faktum är att det inte finns en enda kommun i länet som har högre arbetslöshet än Norrköping.

2007-01-10

Högsta betyget någonsin för regeringen

Aftonbladet/Sifos undersökning om vad svenska folket sätter för betyg på ministrarna passerade snabbt förbi i mainstreammedia, men tack gud för bloggare. Dick Erixon har tittat på det svenska medier "glömde" att rapportera, att betyget för den nya regeringen är det högsta någonsin i mätningens historia.

Ett snitt för Alliansregeringen på 2,93, slår Perssons regering efter valsegern 1998 (2,84) och efter ordförandeskapet i EU 2001 (2,82).

Vi har den mest handlingskraftiga regeringen i svensk historia och den med högst betyg, något att vara stolt över.

2007-01-09

Kommunala friskolor i Kanal Lokal

Ikväll ska jag medverka i en debatt/diskussion om kommunala friskolor. Det är nämligen på gång att införas sådana i Norrköpings kommun efter en motion och påtryckningar från folkpartiet under 2006.

Begreppet kommunal friskola är inte helt glasklart, men det bygger på att skolan får en ökad frihet från politisk och övrig kommunal styrning. De bestämmer mer själva, tar mer ansvar själva exempelvis över ekonomin. Går man med överskott följer pengarna med till nästa år och brinner inte inne vid årets slut, samma sak med underskott. En större frihet för skolledare och lärare vilket ofta leder till större engagemang och mer utveckling.

I Linköping har man redan tre skolor på prov och någon från kommunen ska medverka. Härifrån Norrköping blir det jag och troligen Lars Stjernkvist.

Kanal Lokal kl 19.00-20.00.

DN har rätt om Bildt

DN skriver idag:

"I den upphetsade debatten görs nu gällande att Bildt borde avstått från optionerna, han skulle på det sättet stå friare i förhållande till sina tidigare uppdragsgivare. Det är ett närsynt resonemang. De relationer Carl Bildt har i företagsvärlden och i den internationella politiken förändras inte av några miljoner i aktievinst. Men dessa kontakter är kända, lika kända som den socialdemokratiska regeringens relationer till LO."

Man kan ställa en hel del frågor kring just bolaget Vostok Nafta, men det som skapar den här hysterin är pengar. I Sverige är det smutsigt att tjäna pengar, det blev stora rubriker att Bildt tjänade flera miljoner. Usch och fy! Och han har ovett att TA EMOT pengarna! Jag skulle vilja se den som säger "Äsch, fem miljoner, det avstår jag gärna från." Ska vi ha duktiga människor som politiker och på andra poster i det här landet måste man få tjäna pengar.

2007-01-08

Hallbeslut tas nästa vecka

Idag blev det en lång diskussion med mååånga frågor på kommunstyrelsen om multisporthallen på Himmelstalundsområdet. Tyvärr rätades alla frågetecken inte ut och beslut kan tas först nästa måndag (vilket dock inte försenar själva bygget någonting alls).

Det var överhuvudtaget ganska bisarrt att ta ett beslut direkt idag. Detta är första gången som kommunstyrelsen får information om detta jätteprojekt om en investering på över 100 mkr och hyror på över en kvarts miljard kr 25 år framåt. I vanliga fall så har KS först ett möte med information där vi ledamöter har möjlighet att ställa frågor, sen gå hem till partiet och diskutera igenom det och på mötet därefter ta ett beslut. Nu var tanken att vi först skull få information, ta 10 minuters paus och sen ta ett beslut. Jag skulle alltså bli envåldshärskare i folkpartiet, vilket i och för sig vore praktiskt men varken så liberalt eller demokratiskt.

NT skriver om dagens KS.

UPPDATERING 9/1:
Folkbladet skriver också om det idag.

Stark länk - allihopa

Statsvetaren Tommy Möller mal på DN Debatt vidare om att den borgerliga regeringen kan splittras. Det verkar vara det enda han forskar på just nu, och forskningen verkar mest baseras på drömmar. Han pekar på att de små partierna i en stor koaltion tappar väljare medan det stora partiet går framåt, som stor vetenskapsman tar han upp ETT exempel i världshistorien som bevisar hans tes. Det är den borgerliga regeringen 1991-1994 där bland annat folkpartiet backade i valet -94. Han glömmer dock de borgerliga regeringarna på 70-talet där det största partiet då, centern, tappade. Som Dick Erixon skriver:

"Inte mycket till vetenskap att bara välja det val, 1994, som stämmer med ens budskap..."

Möller nämner lite kort det unika samarbete som de borgerliga partierna inledde inför valet. Det är just det som skjuter hans teori i sank. I folkpartiet är vi oerhört glada över att vi vann valet, även om vi gick tillbaka. Nu har vi chans att genomföra de ändringar vi har kämpat för inom skolan. Det hade vi inte fått om vi hade haft 13 procent i opposition istället för 7,5 procent i majoritet. Självklart är ingen glad över att vi gick tillbaka, men vi är mer glada över att vi vann. Det tror jag genomsyrar alla partier oavsett storlek.

Folkpartiet vill bli större, men inte på bekostnad av en förlorad majoritet i riksdagen. Möller pekar på folkpartiet som svagaste länk eftersom vi backade. Det håller jag inte med om. Vi är fortfarande helt beroende av Alliansen, precis som de andra tre. Och fortfarande helt hängivna den. NT pekar idag också på det, i ledarartikeln "Svagaste länk är ändå ganska stark".

Nordman varnar för höjda studenthyror

Robert Nordman (fp) och Hanna Österman, liberala studenter, varnar i NT idag för höjda hyror även för studenterna i Norrköping efter kommunledningens beslut att i sista sekund stoppa den viktiga försäljningen av fastigheter i Hyresbostäder.

"En ideologisk låsning hotar kosta studenter i Norrköping mycket pengar. Turerna kring huruvida Hyresbostäder ska få göra det som är ekonomiskt sunt för hyresgästerna, eller det som enligt vänsterstyret är ideologiskt korrekt, hotar även StudentBo.

Eftersom bolaget nu inte verkar få sälja av en del lägenheter måste hyrorna ses över. Redan där kan följden bli katastrofal, men det finns en stor risk att det dessutom påverkar andra hyresvärdar. Antingen kommer de känna sig tvungna att hänga med i utvecklingen, eller så kommer de se chansen att konkurrera ut StudentBo och med det förvärra Hyresbostäders problem.

Man kan också undra vad nuvarande bostadsgaranti spelar för roll om ingen vanlig student har råd med hyran. Som liberaler vill vi se fler studenter i Norrköping, inte färre, som detta leder till."

2007-01-04

Huvet på spiken

Det är precis denna typ av sunt förnuft som många människor besitter, som svenska medier, svenska förståsigpåare och svenskt etablissemang totalt saknar. En lärare skriver lugnt och sansat och med massa sunt förnuft om folkpartiet Malmös förslag att man ska tala svenska i klassrummet. Läs läs läs!

2007-01-03

Grymt rolig basketmatch!

Ikväll var jag på matchen mellan Norrköping Dolphins och 08 Stockholm i Mässhallen. En liten arena men ett jäkla tryck på publiken och hög stämning. Det blev som en häxkittel på slutet när musiken dunkade, publiken klappade i händer och stampade i golvet och Dolphins ledde bara med några futtiga poäng.

Det gick dock vägen och slutade med en 93-84 vinst, vilket gör att Dolphins nu ligger på den över halvan.

Innan match fick vi också en dragning av hallplanerna som inte gav speciellt mycket nytt. Vi ska snart ta ställning till förslaget på ny multihall så jag lär få återkomma.

Svenska i klassrummen

Igår blev det rejäl uppmärksamhet i media över folkpartiet i Malmös förslag att skriva in i skolplanen att det är svenska som ska pratas i klassrummen. Vad tycker jag om förslaget?

För det första ser jag det som en fullständig självklarhet att det är svenska som ska pratas i svenska klassrum. Och jag häpnar som vanligt över alla förståsigpåare som ojar sig över det hemska förslaget. Den typen av reaktioner visar tydligen på uppdelningen etablissemang kontra folk med vanligt sunt förnuft. I Aftonbladet.ses undersökning stödjer cirka 75 procent tanken, samma sak på Svd.se.

Men jag är tveksam att skriva in det i skolplanen, iallafall på det sätt som förslaget har framställts i media. Jag har ännu inte läst själva motionen. Jag tycker gott det kan skrivas in att läraren har rätt att kräva att bara svenska ska pratas i klassrummet, inte att det alltid ska vara så. Jag tror inte heller det är så folkpartiklarna i Malmö har menat eller ens har skrivit i sin motion. Barn som nyligen flyttat hit kan inte alltid prata svenska självklart utan måste använda sitt ursprungsspråk för att lära sig, till exempel.

Poängen i förslaget är dock som sagt helt riktigt, frågan är bara hur mycket som ska detaljstyras från politiskt håll. Stöd till läraren att bestämma vilket språk som ska talas, ja. Politiska direktiv som styr undervisningen i detalj, nej.

2007-01-02

Bra Kunskapsskolan!

Kunskapsskolan, som öppande sin första friskola i Norrköping, finns nu på flera ställen runt om i landet med totalt 8000 elever. De har ansökt om dispens från regeringen att börja ge betyg från år 6, något som kommer införas över hela landet så fort som möjligt. Men Kunskapsskolan vill alltså komma igång snabbare.

Det tycker jag är utmärkt om de kan göra, förutsatt att de också kan visa upp tydligt att de kommer klara av det.

Tillbaka på jobbet

Jag var visserligen inne en sväng på Rådhuset förra veckan i några timmar, men idag blir första riktiga arbetsdagen efter julledigheten. Det har varit riktigt skönt, sedan jag började jobba som oppositionsråd för ett år sedan snart så har det inte blivit mycket ledigt.

Under ledigheten har jag inte gjort mycket förutom att kolla sista säsongen av Vita huset, hunnit med nästan alla tio avsnitt av Band of Brothers och blivit halvklar med en rapport om den konservativa rörelsen i USA från 50-talet fram till idag. Inte har jag gått upp mycket i vikt heller, vilket förvånar mig något oerhört!

Nu ska jag städa på mitt skrivbord, försöka få koll på vad som händer kommande veckan och förbereda mig för presidiemöte i gymnasienämnden. Ska bli otroligt roligt att jobba lite närmare skolfrågorna.

Ja, ta chansen folkpartiet

Jag både håller med och inte håller med Widar Andersson i dagens Folkbladet. Han tror att Lars Leijonborg snart kommer avgå, det tror inte jag. Så tycker han att när vi byter partiledare att vi då borde ha en medlemsomröstning i partiet - där håller jag helt med!

Widar skriver:

"På det senaste landsmötet fastslogs att partiet vid landsmötet i höst skall fatta beslut om huruvida Leijonborgs efterträdare skall väljas av medlemmarna eller inte. Jag hoppas att fp tar chansen att ta ledningen i förnyelsen av de svenska partiernas arbetsformer."

Och den motionen skrevs av undertecknad, som jag ska följa upp på höstens landsmöte. Den fick ett positivt men något undvikande svar från partistyrelsen. Man lovade dock att komma med förslag på medlemsomröstning till årets landsmöte.

Ett starkt bidragande orsak att jag tog steget och blev medlem i folkpartiet var just utvecklingen av partiet, att man till exempel lät Mauricio Rojas stå på en fp-lista utan att vara medlem i partiet. Den sortens nytänkande gillade jag.