2007-01-02

Bra Kunskapsskolan!

Kunskapsskolan, som öppande sin första friskola i Norrköping, finns nu på flera ställen runt om i landet med totalt 8000 elever. De har ansökt om dispens från regeringen att börja ge betyg från år 6, något som kommer införas över hela landet så fort som möjligt. Men Kunskapsskolan vill alltså komma igång snabbare.

Det tycker jag är utmärkt om de kan göra, förutsatt att de också kan visa upp tydligt att de kommer klara av det.

Inga kommentarer: